Choose another language.

Kyk, bid en werk, Deel 4
 
TEKST: Markus 13: 32-37
 
32 Maar van die dag en die uur weet niemand nie, nie die engele wat in die hemele is nie, en ook nie die Seun nie, maar die Vader.

Neem julle ag op, let op en bid! Want julle weet nie wanneer die tyd is nie.
 
34 Want die Seun van die mens is soos 'n man wat ver weg gegaan het, wat sy huis verlaat het en sy dienaars gesag gegee het, en aan elkeen sy werk en het aan die poortwagter bevel gegee om te waak.
 
35 Wees dan gewaarsku; want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom in die aand of in die middel van die nag of in die haak of in die môre nie.
 
36 Hy kom skielik op en vind jou aan die slaap.
 
37 En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: Wees.

--- GEBED ---
 
Kyk, bid en werk, Deel 4
 
Uit hierdie gelykenis aangaande die wederkoms van Jesus Christus het ons die belangrikheid bespreek om Jesus se woorde in ag te neem. Ons het ook gepraat oor die belangrikheid daarvan om waaksaam te wees terwyl ons Sy opbrengs wag. Die volgende ding wat Jesus ons beveel om te doen, is om te bid. Hy sê: "Pas op, let op en bid; want julle weet nie wanneer die tyd is nie."
 
Hoekom is dit belangrik dat ons in die lig van die wederkoms bid? Wel, as Christene, ons is burgers van 'n ander wêreld, 'n ander koninkryk. Hier op hierdie aarde is ons ver van ons ware huis. Gebed is ons manier van kommunikasie met ons ware Koning. Ons ontvang bevele van Hom en ons spreek ons ​​behoeftes en begeertes uit in Sy teenwoordigheid. Dit is belangrik dat ons kommunikasie met die Here handhaaf sodat ons nie in hierdie wêreld ontmoedig word nie.
 
Nog 'n rede waarom ons in die gebed moet ywerig wees soos ons wag vir die wederkoms, is dat die verlossing van verlore siele daarvan afhang. Ons ken nie die dag of uur van die Here se wederkoms nie, maar elke dag wat verby gaan, sit ons een dag nader. Dit beteken ook dat die ongereddes eendag minder is om die besluit te neem om Christus as Verlosser te vertrou. Ons kan God dien en help om die Koninkryk te bou deur te bid vir die verlorenes om Christus te leer ken. Warren WIersbe het gesê, "As God se werk vandag 'n volk uitroep vir Sy naam, dan hoe gouer die kerk klaar is, hoe gouer sal ons Here terugkeer."
 
Ons behoort gereeld te bid vir die ongereddes sowel as vir die vrymoedigheid om die Evangelie te deel. Die vervulling van die Groot Kommissie is ons eerste richtlijn - die een ding wat ons moet doen. Deur deurlopende gebed aan God kan ons die krag verkry wat ons nodig het om Christus te deel en die vrede wat ons in hierdie wêreld moet hê.
 
William Young het geskryf:
 
Soos donkerder val donkerder om
Die skaduwees van die nag,
Ons versamel hier met lof en gebed,
Om die ewige lig te soek.
 
Vader in die Hemel, tot U is bekend
Ons baie hoop en vrese,
Ons swaargewig van dodelike swaarkry,
Ons bitterheid van trane.
 
Ons bid U vir ons afwesiges,
Wie is hier by ons?
En in ons geheime hart noem ons
Die verre en die beste.
 
Vir moeg oë en pynlike harte,
En die voete wat van U af kom,
Die siekes, die armes, die moeges, die gevalle,
Ons bid U, God van liefde.
 
Ons bring ons hoop en vrese aan ons
En lê by jou voetbank;
En Vader, U wat almal liefhet
Wil ons hoor terwyl ons bid.
 
Nou, as jy nie 'n gelowige in Jesus Christus is nie, moedig ek jou aan om op Hom te vertrou, want Hy kom weer en jy wil nie agtergelaat word nie. Hier is hoe jy jou geloof kan vertrou en in Hom kan vertrou vir die verlossing van die sonde en die gevolge van die sonde.
 
Eerstens, aanvaar die feit dat jy 'n sondaar is en dat jy God se wet verbreek het. Die Bybel sê in Romeine 3:23: "Want almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God."
 
Tweedens, aanvaar die feit dat daar 'n straf vir sonde is. Die Bybel verklaar in Romeine 6:23: "Want die loon van die sonde is die dood ..."
 
Derdens, aanvaar die feit dat jy op die pad na die hel is. Jesus Christus het in Matteus 10:28 gesê: "Wees nie bevrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar kan nie die siel doodmaak nie; maar vrees Hom eerder wat die siel en die liggaam in die hel kan vernietig." Die Bybel verklaar ook in Openbaring 21: 8: "Maar die banges en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die hoereerders en die towenaars en die afgodedienaars en al die leuenaars sal hulle deel hê in die meer wat aan die brand steek en swael: wat is die tweede dood. "
 
Nou is dit slegte nuus, maar hier is die goeie nuus. Jesus Christus het in Johannes 3:16 gesê: "Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê." Glo net in jou hart dat Jesus Christus vir jou sondes gesterf het, begrawe is, en uit die dood opgestaan ​​het deur die krag van God vir jou sodat jy ewig met Hom kan lewe. Bid en vra Hom vandag om in u hart te kom, en Hy sal.
 
Romeine 10: 9 en 13 sê: "As jy met jou mond die Here Jesus bely en in jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want elkeen wat die Naam van die Here aanroep Here sal gered word. "

As jy glo dat Jesus Christus aan die Kruis vir jou sondes gesterf het, is begrawe en uit die dood opgestaan, en jy wil Hom vandag vir jou verlossing vertrou, bid asseblief met my hierdie eenvoudige gebed: Heilige Vader God, ek besef dat ek Ek is 'n sondaar en ek het slegte dinge in my lewe gedoen. Ek is jammer vir my sondes, en vandag kies ek om van my sondes af te draai. Vir Jesus Christus, vergewe my asseblief vir my sondes. Ek glo met my hele hart dat Jesus Christus vir my gesterf het, begrawe is, en weer opgestaan ​​het. Ek vertrou Jesus Christus as my Verlosser en ek kies om Hom as Here van vandag af na te volg. Here Jesus, kom asseblief in my hart en red my siel en verander my lewe vandag. Amen.
 
As jy Jesus Christus net as jou Verlosser vertrou het en jy die gebed gebid het en dit uit jou hart bedoel het, verklaar ek jou dat, gebaseer op die Woord van God, jy nou uit die hel gered word en jy is op pad na die Hemel. Welkom by die familie van God! Baie geluk met die belangrikste ding in die lewe en dit ontvang Jesus Christus as jou Here en Verlosser. Vir meer inligting om jou te help groei in jou nuutgevonde geloof in Christus, gaan na Gospel Light Society.com en lees "Wat om te doen nadat jy deur die deur ingaan." Jesus Christus het in Joh. 10: 9 gesê: "Ek is die deur. As iemand ingaan, sal hy gered word, en hy sal in en uit gaan en weiding vind."
 
God het jou lief. Ons is lief vir jou. En mag God jou seën.