Choose another language. 

The State of Glory miễn phí (Phần 54): Những ngày tốt hơn trước, Phần 3
 
Văn bản: Khải Huyền 22: 12-21
 
12 Nầy, ta đến vội; phần thưởng của tôi ở với tôi, để cho mọi người theo công việc của mình.
 
13 Tôi là Alpha và Omega, đầu và cuối, là người đầu tiên và cuối cùng.
 
14 Phước cho những người làm theo các điều răn của mình, hầu cho họ có quyền vào cây sự sống, và có thể đi qua các cổng thành trong thành.
 
15 Vì không có chó, thầy phù thủy, kẻ cướp đoạt, kẻ giết người, kẻ giả hình, và ai yêu và nói dối.
 
16 Tôi đã sai thiên sứ của tôi đến làm chứng cho các ngươi trong nhà thờ. Ta là gốc rễ và con cháu của Đa-vít, sao sáng và sao sáng.
 
17 Thần và cô dâu nói: Hãy đến. Và hãy nghe người nói rằng: Hãy đến. Và hãy để cho người đang khát khao đến. Và ai muốn, hãy lấy nước sống tự do.
 
18 Vì ta làm chứng cho mỗi người nghe các lời tiên tri trong sách nầy, nếu ai thêm vào những điều nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người những tai họa đã ghi trong sách nầy:
 
19 Nếu có ai cất lời của sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ lấy phần của người ra khỏi sổ sự sống, ra khỏi thành thánh, và những điều đã chép trong sách nầy.
 
20 Người nào đã làm chứng cho những điều đó, phán rằng: Chắc chắn tôi sẽ đến sớm. Amen. Thậm chí vậy, đến, Chúa Jêsus.
 
21 ân điển của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở cùng các ngươi. Amen.

--- Cầu nguyện ---
 
The State of Glory miễn phí (Phần 54): Những ngày tốt hơn trước, Phần 3
 
Trong thông điệp cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi tiếp tục nhìn vào lời mời hấp dẫn của Chúa Jêsus Christ đến các cặp vợ chồng "COME" với lời hứa rằng những ngày tốt hơn sẽ đến. Các thánh đồ của ngày Giăng cần sứ điệp hy vọng này; thế giới ngày nay của chúng ta cần sứ điệp hy vọng này; và thế giới được tiên tri trong Khải huyền chắc chắn sẽ cần đến sứ điệp hy vọng này. Cùng với thông điệp hy vọng chúng ta có lời mời đến "Hãy đến". "Thần Khí", tức là Đức Thánh Linh, nói, "Hãy đến". Nhưng John viết rằng "Bride" cũng nói, "Come".
 
Cô dâu là Giáo hội, thân thể của Đấng Christ. Chúng ta không nên chỉ đơn giản nhận lời mời cho chính mình, nhưng chúng ta phải thông qua nó. Trong những năm gần đây, nhiều điều đã được viết và nói về loại thông điệp Cô dâu, Giáo hội, đang gửi đến thế giới. Chúng ta đang nói gì? Một số nói "đến" và "gieo hạt giống" vào sứ vụ này và bạn sẽ giàu có về mặt tài chính. Một số nói "come" và bỏ phiếu cho chính trị gia này mà chúng ta muốn. Một số nói "đến" với nhà thờ của chúng tôi và bạn sẽ được hạnh phúc và thoải mái.
 
Nhưng, khi chúng ta nói, "hãy đến", chúng ta phải có ý nghĩa giống như ý Chúa Thánh Thần. Warren Wiersbe viết: "Các tín hữu nên mời những kẻ tội lỗi tin cậy Đấng Christ và uống nước sự sống. Thật vậy, khi nhà thờ sống theo thời gian trở lại của Đấng Christ, thái độ như vậy gợi lên chức vụ và truyền giáo cũng như lòng thanh sạch. để nói với những người khác về ân sủng của Thiên Chúa, sự hiểu biết chân thực về lời tiên tri của BIble phải khuyến khích chúng ta tuân giữ Lời Chúa và chia sẻ lời mời gọi của Thiên Chúa với một thế giới đã mất. "
 
Chúng ta phải đi theo lời mời của Chúa Giê Su Ky Tô và Chúa Thánh Thần. Và có nhiều cơ hội để làm điều đó. Thông điệp của giáo hội đối với những người bị cuốn theo những vụ bê bối quấy rối tình dục trong năm vừa qua là: "Hãy đến, và để cho Đấng Christ chữa lành vết thương của bạn." "Hãy đến, và để cho Đấng Christ đổi lại trái tim dạ dầy của bạn." Đối với những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng opioid, chúng tôi nói, "Hãy đến và để cho Đấng Christ phá vỡ đồn lũy đó trong cuộc đời bạn." Đối với những người bị mất gia đình vì bạo lực và thiên tai trong năm nay, chúng tôi nói, "Hãy đến, và để cho Đấng Christ an ủi bạn trong nỗi thất vọng của bạn." Đối với những người mất việc làm, cuộc sống của họ, lương hưu của họ, hoặc những gì có bạn, chúng tôi nói, "Hãy đến, và để cho Đấng Christ cho bạn một cuộc sống phong phú hơn." Đối với những linh hồn mệt mỏi, tội lỗi, chúng ta nói, "Hãy đến, nhận được sự cứu rỗi, mối liên hệ với Thiên Chúa, và một ngôi nhà trên Thiên Đàng."
 
Hãy đến, các ngươi khoe khoang, bất cứ nơi nào bạn mệt mỏi,
Hãy đến chỗ thương xót, hăng say quì gối.
Nơi đây mang lại những trái tim bị thương của bạn, ở đây nói sự đau đớn của bạn;
Trái đất không có nỗi buồn mà thiên đường không thể chữa lành.
 
Ở đây xem Bread of Life, xem nước chảy
Thoát khỏi ngôi của Đức Chúa Trời, tinh sạch từ phía trên.
Hãy đến với bữa tiệc yêu thương; đến, luôn biết
Trái đất không có nỗi buồn nhưng thiên đường không thể chữa lành.
 
Giáo hội, hôm nay bạn sẽ mở rộng lời mời không? Sinners, bạn sẽ nhận được lời mời ngày hôm nay? Đấng Christ nói: "Hãy đến cùng ta, hết thảy những kẻ mệt mỏi và nặng nề, Ta sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi ... Hãy đến, các ngươi sẽ được nghỉ ngơi trong lòng các ngươi."
 
Cho phép tôi chỉ cho bạn cách bạn có thể nghỉ ngơi trong linh hồn của bạn bằng cách đặt niềm tin và lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Trước tiên, hãy chấp nhận sự thật là bạn là một tội nhân, và rằng bạn đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Kinh thánh chép trong Rô-ma 3:23: "Vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời."

Thứ hai, chấp nhận thực tế là có một hình phạt cho tội lỗi. Kinh thánh chép trong Rô-ma 6:23: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết ..."

Thứ ba, chấp nhận thực tế là bạn đang trên đường tới địa ngục. Chúa Jêsus Christ đã nói trong Ma-thi-ơ 10:28: "Và đừng sợ những kẻ giết xác chết, nhưng không thể giết chết linh hồn, mà hãy sợ người có thể hủy diệt cả linh hồn và xác thịt trong địa ngục." Ngoài ra, Kinh thánh nói trong Khải huyền 21: 8: "Nhưng những người sợ hãi, không tin, những kẻ đáng ghét, kẻ giết người, những kẻ lừa đảo, những phù thủy, những kẻ giả hình, và những kẻ nói dối sẽ có phần của họ trong hồ đang cháy bằng lửa và brimstone: đó là cái chết thứ hai. "

Bây giờ là tin xấu, nhưng đây là tin tốt. Chúa Jêsus Christ đã nói trong Giăng 3:16: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Chỉ cần tin vào lòng rằng Chúa Jêsus Christ đã chết vì tội lỗi của bạn, được chôn và sống lại từ cõi chết bởi quyền phép của Đức Chúa Trời dành cho bạn để bạn có thể sống đời đời với Ngài. Cầu nguyện và cầu xin Ngài vào trong lòng bạn hôm nay, và Ngài sẽ làm.

Rô-ma 10: 9 và 13 chép rằng: "Nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus, và tin vào lòng mình rằng Ðức Chúa Trời đã khiến người sống lại từ kẻ chết, thì ngươi sẽ được cứu ... Vì ai kêu gọi tên của Chúa sẽ được cứu. "

Nếu bạn tin rằng Chúa Jêsus Christ đã chết trên thập giá vì tội lỗi của bạn, đã được chôn và sống lại từ cõi chết, và bạn muốn tin tưởng Ngài vì sự Cứu rỗi của bạn hôm nay, xin hãy cầu nguyện với tôi lời cầu nguyện đơn giản này: Đức Chúa Cha, là một tội nhân và rằng tôi đã làm một số điều xấu trong cuộc sống của tôi. Tôi xin lỗi vì tội lỗi của tôi, và hôm nay tôi chọn quay lưng lại với tội lỗi của mình. Vì Chúa Jêsus Christ, hãy tha thứ cho tôi về tội lỗi của tôi. Tôi tin với toàn bộ trái tim tôi rằng Chúa Jêsus Christ đã chết vì tôi, đã bị chôn và sống lại. Tôi tin Chúa Giê Su Ky Tô làm Đấng Cứu Rỗi của tôi và tôi chọn theo Chúa như Chúa từ hôm nay về phía trước. Chúa Jêsus, xin hãy vào trong lòng và cứu lấy linh hồn tôi và thay đổi cuộc sống của tôi hôm nay. Amen.

Nếu bạn tin cậy Chúa Giê Su Ky Tô làm Đấng Cứu Rỗi của bạn, và bạn đã cầu nguyện lời cầu nguyện đó và từ trái tim của bạn, tôi tuyên bố với bạn rằng dựa trên Lời của Đức Chúa Trời, bây giờ bạn đã được cứu khỏi Địa ngục và bạn đang trên đường tới Thiên Đàng. Chào mừng đến với gia đình của Chúa! Xin chúc mừng làm những điều quan trọng nhất trong cuộc đời và đang nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa và Đấng Cứu Rỗi của bạn. Để biết thêm thông tin để giúp bạn phát triển niềm tin mới lạ của bạn trong Đấng Christ, hãy đi đến Gospel Light Society.com và đọc "Phải làm gì sau khi bạn bước qua cửa". Chúa Jêsus Christ đã nói trong Giăng 10: 9, "Tôi là cánh cửa: nếu tôi có ai vào, thì sẽ được cứu, và đi vào và ra, và tìm đồng cỏ."
 
Thần yêu bạn. Chúng tôi yêu bạn. Và xin Thiên Chúa ban phước cho bạn.