Choose another language. 

Slobodno stanje slave (deo 54): Bolji dani napred, deo 3
 
TEKST: Otkrivenje 22: 12-21
 
12 I, evo, dolazim brzo; i moja nagrada je sa mnom, da svaki čovek podnosi kako će biti njegov posao.
 
13 Ja sam Alfa i Omega, početak i kraj, prvi i zadnji.
 
14 Blagosloveni su oni koji rade njegove zapovesti, da imaju pravo na drvo života i da ulaze kroz vrata u grad.
 
15 Jer su bez pasa i čarobnjaka i kurvica i ubica i idolopa i ko god ljubi i stvara laž.
 
16 I Isus je poslao svog anđela da vam svedoči o ovim stvarima u crkvama. Ja sam koren i potomstvo Davida, i svetla i jutarnja zvezda.
 
17 A Duh i mlada reèe: Doði. A onaj koji slulja reče: Dođi. I pusti ga da pođe. A ko god hoće, pusti vodu života slobodno.
 
18 Jer svjedočim svakom čoveku koji slijedi riječi proročanstva ove knjige: Ako bi bilo ko dodao ovome, Bog će mu dodati bolove koje su napisane u ovoj knjizi:
 
19 A ako neko oduzme od reči knjige ovog proročanstva, Bog će oduzeti njegov deo iz knjige života, iz sveta sveta i od stvari koje su napisane u ovoj knjizi.
 
20 Onaj koji svjedoči o ovome govori: "Sigurno dolazim brzo." Amen. Čak i tako, dođite, Gospode Isuse.
 
21 Milost našeg Gospoda Isusa Hrista sa svim vama. Amen.

--- PRAJER ---
 
Slobodno stanje slave (deo 54): Bolji dani napred, deo 3
 
U našoj poslednjoj poruci, nastavili smo da gledamo na ubedljiv poziv Isusa Hrista da "privedemo" parove sa obećanjem da će biti bolje dana. Sveti Jovanovog dana trebali su ovu poruku nade; danas našom svetu treba ova poruka nade; i svet o kome se prorokuje u Otkrivenju definitivno će trebati ta poruka nade. Uz poruku nade imamo poziv da dođemo. "Duh", to je Sveti Duh, kaže: "Dođi." Ali Jovan piše da "Nevesta" takođe kaže: "Dođi".
 
Nevesta je Crkva, telo Hrista. Ne bi trebali jednostavno primiti poziv za sebe, ali trebali bi ga proslediti. Poslednjih godina mnogo je napisano i rečeno o vrsti poruke koju Nevesta, Crkva, šalje svetu. Šta pričamo? Neki kažu da "dolaze" i "poseju seme" u ovo ministarstvo i vi ćete biti finansijski prosperitetni. Neki kažu da su "došli" i glasali za ovog političara koga volimo. Neki kažu "dođite" u našu crkvu i bićete srećni i udobni.
 
Ali, kada kažemo, "dođite", trebali bi značiti isto što i Duh. Voren Wiersbe piše: "Vernici bi trebalo da pozovu izgubljenim grešnicima da veruju Hristu i piju vodu života slobodno.Zaista, kada crkva živi u ožujku Hristovog povratka, takav stav provocira službu i evangelizam, kao i čistoću srca. da kažemo drugima o milosti Božjoj. Istinsko razumevanje proročanstva BIlla bi trebalo da nas motiviše da slušamo Božju Reč i podelimo Božji poziv sa izgubljenim svetom. "
 
Trebali bi proći kroz poziv Isusa Hrista i Svetog Duha. I ima puno prilika da to učinite. Poruka crkve onima koji su uhićeni u skandale seksualnog uznemiravanja ove prošle godine trebalo bi da bude: "Dođite i pustite Hristu da vam zaraste rane". "Hajde, i pusti Hristu da transformiše tvoje požudno srce." Za one koji su pogođeni opioidnom krizom, mi kažemo: "Dođite i pustite Hristu da prekine to tvrđenje u svom životu." Onima koji su ove godine izgubili članove porodice nasilju i prirodnim katastrofama, mi kažemo: "Dođite i pustite Hristu da te uteši u svoj očaj". Za one koji su izgubili posao, život, penzije ili šta vi kažete: "Dođite i pustite Hristu da vam da život bogatim". Za te umorne, grešne duše, kažemo: "Dođite, primite spasenje, odnos sa Bogom i dom na nebu."
 
Dođite, razdvojite se, gde god želite,
Dođite na sedište milosti, gnevno kleknite.
Evo donosite svoje ranjeno srce, tu recite svoju mržnju;
Zemlja nema tugu da nebo ne može da zaraste.
 
Vidite Hleb života, vidite vode koje teče
Četvrto od Božijeg presto, čisto odozgo.
Dođite na gozbu ljubavi; dođite, ikada znate
Zemlja nema tugu, ali nebo ne može zarasti.
 
Crkva, hoćeš li danas proširiti pozivnicu? Grešnici, da li ćete danas dobiti pozivnicu? Hrist kaže: "Dođite k meni, svi koji rađate i opterećeni, a ja ću vas odmoriti ... Dođite i naći ćete mir svoje duše."
 
Dozvolite mi da vam pokažem kako možete da se odmorite u svojoj duši postavljanjem svoje vere i poverenja u Isusa Hrista.

Prvo, prihvatite činjenicu da ste grešnik i da ste prekršili Božji zakon. Biblija kaže u Rimljanima 3:23: "Jer su svi grešili i nisu bili božji slave."

Drugo, prihvatite činjenicu da postoji kazna za greh. Biblija navodi u Rimljanima 6:23: "jer je plata greha smrt ..."

Treće, prihvatite činjenicu da ste na putu do pakla. Isus Hrist je rekao u Mateju 10:28: "I ne bojte se onih koji ubijaju telo, ali nisu u stanju da ubiju dušu, već strahuju od njega koji je u paklu sposoban uništiti dušu i telo." Takođe, Biblija navodi u Otkrivenju 21: 8: "Ali strašni i nevjerni i gnusne i ubice, kurvice i čarobnjaci, idolozi i svi lažovi, učestvuju u jezeru koji gori vatrom i sumpor: to je druga smrt. "

Sada su to loše vesti, ali evo dobrih vesti. Isus Hrist je rekao u Jovanu 3:16: "Jer Bog je toliko voleo svet, da je dao svoj jedinorodni Sina, da ko god da vjeruje u njega, ne bi trebao propasti, već imati večni život". Samo veruj u svoje srce da je Isus Hrist umro za svoje grehe, bio sahranjen i ustao iz mrtvih Božje sile za vas, tako da možete večno živjeti s njim. Molite se i molite ga da uđe danas u svoje srce i on će.

Rimljanima 10: 9 i 13 kaže: "Ako u ustima Gospodu Isusu priznaš, i vjeruješ u svoje srce da ga je Bog uzdigao od mrtvih, bićeš spašen ... Za koga god pozvao ime Gospod će biti spašen. "

Ako verujete da je Isus Hrist umro na Križu za svoje grehe, bio sahranjen i ustao iz mrtvih, a vi želite da mu vjerujete danas za svoj spas, molite molite sa mnom ovu jednostavnu molitvu: Sveti Oče Bože, shvatam da sam ja sam grešnik i da sam učinio neke loše stvari u mom životu. Žao mi je zbog mojih grehova, a danas sam izabrao da pređem iz svojih grehova. Za ime Isusa Hrista, molim te oprosti mi mojih grehova. Verujem s celog mog srca da je Isus Hrist umro za mene, sahranjen i ponovo ustao. Ja vjerujem Isusu Hristu kao Mojom Spasitelju i odlučio sam da ga pratim kao Gospodara od ovog dana napred. Gospode Isuse, molim vas dodajte u moje srce i spasite dušu i promijenite mi život danas. Amen.

Ako biste samo verovali Isusu Hristu kao vašem Spasitelju i molili ste se i molili to iz srca, izjavljujem vam da se na osnovu Reči Božije sada spasavate iz pakla i na putu ste do neba. Dobrodošli u porodicu Božiju! Čestitam što radim najvažniju stvar u životu i koji primi Isusa Hrista kao svog Gospodara i Spasitelja. Za više informacija koje će vam pomoći da raste u vašoj novoj veri u Hristu, idite na Gospel Light Society.com i pročitajte "Šta uraditi nakon što uđete kroz vrata". Isus Hrist je rekao u Jevanđelju 10: 9: "Ja sam vrata: od mene, ako uđe neki čovek, on će biti spašen, i ući će i izaći i naći pašnjak".
 
Bog te voli. Volimo te. I da te Bog blagoslovi.