Choose another language. 

Cawsom Nadolig Llawen
Ac yn awr rydym yn croesawu'r Flwyddyn Newydd
Byddwn yn gorymdeithio i mewn i hyn Flwyddyn Newydd bendithio
Yn barod i ymladd a dyfalbarhau.

Ie, yr wyf wedi pechu a gwneud camgymeriadau
A hyd yn oed felly mae'n rhaid i chi
Ond mae Duw faddeuodd ni a golchi ein lân
Ac yn gwneud i ni i gyd newydd sbon

Rwy'n hapus am hyn Flwyddyn Newydd
Ond byddaf yn hapusach o hyd
Pan Iesu Grist yn dod yn ôl i'r ddaear
Yn ôl ei ewyllys.

Bu farw Iesu i mi, fy ffrind
A'r Iesu wedi marw ar eich cyfer chi
Cafodd ei arbed fi rhag y pyllau o uffern
A gall ef arbed chi hefyd.

cytgan:
Gadewch yr holl drafferthion yn y gorffennol yn cael eu hanghofio
Ond cofiwch ffrindiau mor annwyl
Gadewch i ni ganmol a diolch ein Duw am byth
Ac yn llawenhau yn y flwyddyn newydd!