Choose another language. 

Imali smo Merri Christmas
A sada pozdravljamo Novu godinu
Mi ćemo ih odvede u ovoj novoj godini blagoslovio
Spremni da se bore i istraju .

Da , grešio sam i napravio greške
A čak i ti imati
Ali Bog nas je oprostio i opere nas čista
I učinili su potpuno novi

Drago mi je zbog ove Nove godine
Ali ja ću biti srećniji i dalje
Kada Isus Hrist vrati na Zemlju
Po njegovoj volji .

Isus je umro za mene , prijatelju moj
I Isus je umro za vas
On me je spasao iz jame pakla
I On može spasiti previše .

REFRAIN :
Neka sve ranije nevolje biti zaboravljene
Ali zapamtite prijatelje tako dragim
Hajde da hvale i hvala Bogu našem zauvek
I radujem u ovom Nev Iear !