Choose another language. 

ch’ven gvk’onda shoba
da akhla ch’ven mivesalmebit’ akhali tseli
ch’ven unda shechra es akhali tseli dalots’a
mzad aris brdzola da iqavit’.

diakh, me ar vts’odavt’ da shets’domebi daushva,
da t’undats’ amitom ar gak’vt’
magram ghmert’ma gvapatia da garets’khili us sup’t’a
da gaaket’a ch’vent’vis qvela akhali

mokharuli var, rom es akhali tseli
magram me vik’nebi bednieri maints’
rodesats’ ieso k’riste brundeba dedamitsaze
misi t’k’mit’, misi neba.

ieso mokvda ch’emt’vis, ch’ems megobars
da ieso mokvda
man gadaarch’ina ch’ems pits jojokhet’i
da igi shegidzliat’ sheinakhot’ t’k’ven dzalian.

t’avi:
modit’ qvela tsarsulshi problemebi ik’neba davitsqebuli
magram gakhsovdet’, megobrebis dzvirp’aso,
modit’ dideba da madloba ch’veni ghmert’i samudamod
da rejoice am akhal tsels!