Choose another language. 

Ať Všechny Minulé Problémy se Zapomněli
Zkrácená verze

Měli jsme veselé Vánoce
A teď jsme přivítat Nový rok
Budeme pochodovat do tohoto nového roku požehnaný
Připraven k boji a vytrvat.

Ano, já jsem zhřešil a dělali chyby
A i tak, že jsi
Ale Bůh nám odpustil a umyl nás čistý
A z nás zcela nové

Jsem rád, že na nový rok
Ale já budu šťastnější stále
Když se Ježíš Kristus vrátí na zem
Podle své vůle.

Ježíš zemřel za mě, příteli
A Ježíš za tebe zemřel
Zachránil mě z jámy pekla
A on vám může ušetřit také.

refrénem:
Ať všechny minulé potíže se nezapomíná
Ale pamatujte si, přátelé tak drahá
Pojďme chválit a děkovat Bohu našemu na věky
A radovat se v tomto novém roce!