Choose another language. 

Himoa nga ang tanan Kaniadto Problema nga Forgot - MUBO VERSION

Kami adunay usa ka Malipayong Pasko
Ug karon kita-abi-abi sa Bag-ong Tuig
Kita momartsa ngadto niini nga Bag-ong Tuig gipanalanginan
Andam sa pagpakig-away ug molahutay.

Oo, ako nakasala ug naghimo sa mga sayop
Ug bisan pa niana kamo
Apan ang Dios nagpasaylo kanato ug naghugas kanato nga limpyo
Ug naghimo kanato sa tanang brand nga bag-o

Ako malipayon alang niini nga Bag-ong Tuig
Apan mas malipay ko sa gihapon
Sa dihang si Jesus mobalik sa yuta
Sumala sa Iyang kabubut-on.

Si Jesus namatay alang kanako, ang akong higala
Ug si Jesus namatay alang kanimo
Siya nagluwas kanako gikan sa mga gahong sa impyerno
Ug siya makaluwas kanimo usab.

Pugngi ang:
Himoa nga ang tanan nga nangagi nga mga kasamok nga hikalimtan
Apan hinumdumi higala aron minahal
Atong sa pagdayeg ug sa pagpasalamat sa atong Dios sa kahangturan
Ug magmaya sa niini nga Bag-ong Tuig!