Choose another language. 

Ēka nayām̐ timī binā kunai nayām̐ varṣa

2 kōrinthī 5:17" Kunai pani mānisa khrīṣṭamā cha bhanē tyasailē, ū ē'uṭā nayām̐ sr̥ṣṭi hō, purānā kurāharū bitisakēkā chan; hēra, sabai kurāharū nayām̐ bha'ēkā chan. Bhanchan,"

ēka nayām̐ varṣa āsapāsa rōla harēka samaya, mānchē tinīharūlē āphnō jīvanamā parivartana garna saknuhuncha sōcna thālchan. Kēhī mānisaharū vajana ra svastha khānē śurū jām̐daichan bhanchan. Arūlē tinīharūlē kalēja phirtā jānē vā bāhira prāpta garna jām̐daichan bhanēra bhanna r̥ṇa kō. Kēhī tinīharūlē ēka pustaka lēkhna vā āphnai vyavasāya suru garna jām̐daichan bhanchan. Ani arūlā'ī saṅgaṭhita rahī vā parivāra ra sāthīharūsita baḍhī samaya kharca garnē phaschan.

Ēka nayām̐ varṣa suru. Ma hāmrō jīvana mā phirtā dēkhō, paramēśvaralē hāmīlā'ī rōkna bāṭō jastā samaya mārkara dincha bhanēra viśvāsa, ra hāmī lāgi parivartana garna sakcha bhannē kurā pahicāna sām̐ccai āphnō jīvanamā parivartana garna ṭhūlō avasara hō tinīharūlē hērna bāṭō sudhāra jīvanastara sudhāra, vā arūlā'ī ma tapā'īṁ garna sakchan sabai bhandā rāmrō parivartana dēkhi ēka parivartana hō bhannē viśvāsa garchan tinīharūlā'ī dēkhna kasarī sudhāra hunēcha bhannē.. Parivartana - bhaviṣyamā tara, dhērai mānchē mātra bāhirī parivartana banā'una dhyāna kēndrita bhitra bāhira - . Arkō śabdamā hr̥daya, ātmā ra mana parivartana, nayām̐ varṣa kō lāgi tapā'īṁ kunai nayām̐ cha bhanē sām̐ccai tapā'īṁ kō lāgi ēka nayām̐ varṣa huna sakdaina tyahām̐ lāgi nayām̐ varṣa kō lāgi tapā'īṁ ēka nayām̐ lyā'unuhuncha bhannē parivartana. .

Tyasailē, āja, ma. Hāmī nayām̐ varṣa mā ṭā'ukō rūpamā tapā'īṁ ēka nayām̐ banna sakcha kasarī paramēśvarakō vacana dēkhi tapā'īnlā'ī batā'una cāhanchu dōsrō kōrinthī adhyāya 5 mā pāvalalē khrīṣṭakō mr̥tyukō nihitārtha bārēmā kōrinthakā viśvāsīharūlā'ī lēkhdai chan. Unī khrīṣṭa kunai yēśū khrīṣṭadvārā ēka nayām̐ jīvana sakchan muktikō yahūdīharūlā'ī mātra sīmita thi'ēna, kinabhanē khrīṣṭakō mr̥tyukō. , " Sabai mānisaharū" kō lāgi mr̥tyu, tara sabailā'ī khulēkō thiyō bhanēra jōḍa dincha. Yō hāmrō lāgi āja rāmrō khabara cha kinakī hāmīlā'ī kasailē prabhu yēśū khrīṣṭakō susamācārakā śaktilē āphnō jīvanamā ṭhūlō parivartana garna sakchan bhanēra thāha pā'um̐chauṁ.

Dhērai mānisaharū khrīṣṭamā nayām̐ jīvana pā'ēkō chu jastai:. Gāyaka Carrie Underwood, supara - bā'ula vijētā phuṭabala kōca ṭōnī Dungy, ēnabī'ē khēlāḍī kēbhina Durant, lēkhaka ra samācāra ṭippaṇīkāralē Kirsten śaktilā'ī, abhinētā blēyara Underwood tapā'īṁ sunēkā garēkā kēhī prasid'dha mānchē, ōlampika khēlāḍīlē braiḍī ēlisana, ōlampika svarṇa padaka vijētā Sanya ricarḍsa - rasa, ra pījī'ē galpha ṭura cyāmpiyana vēba simpasana, sabai āphnō jīvana mā sabai bhandā ṭhūlō bhinnatā banā'unuhunē vyakti yēśū khrīṣṭa hunuhuncha bhanēra bhani'ēkō cha.

Blēyara Underwood ma ēka masīhī hum̐ " , bhannubhayō. Ma paramēśvarakō yōjanā cha viśvāsa. Ma tyō jhunḍi'ēkō. Mānisakō rūpamā ma ēka ucca garna māmilāmā ulṭyā'unu garna sakṣama hunu. Sabai javāpha chaina hāmīlā'ī chōḍanēchainam̐ cha viśvāsa śakti mērō lāgi kāma gardacha. "

Ṭōnī Dungy tapā'īṁ yēśū khrīṣṭakō susamācārakō satya kō viśvasta huna sam'ma tapā'īṁ khēla mā vā jīvana mā kahīṁ prāpta garna jām̐daichan kahilyai" , bhannubhayō. Tapā'īṁ ēka vyāvasāyika khēlāḍīlē bannē vā khyāti ra rāmrō kāra ra rāmrō ghara ra ēka dhērai huna sakcha paisā, tara kē tapā'īṁ pā'una chaum̐ ki sāmāna sabai. Tapā'īṁ, khrīṣṭa hāmrō pāpakō lāgi marnubhayō bhanēra bujhna cha rāmrō cām̐ḍai dūra cha ra unī hāmrō ud'dhārakartā huna tara uhām̐lē kō kēndra huna sakcha ki chaina mr̥tyu bhannē hāmrō baschin. "

Kirsten śaktilā'ī ma khrīṣṭiyāna banē jaba ​​ma kunai pani sāhasa thiyō jastai ma sām̐ccai mahasusa chaina" , bhannubhayō, ma sirpha ma sāhasī thi'ēna mā;. Ma kunai pani ma viśvāsa nagarna prayāsa pālana chanauṭa tara ma basa thi'ēna dinubhayō. Khrīṣṭakō svīkāra jōgina sakēnan. "

Ēnabī'ē khēlāḍī kēbhina Durant ma, mērō lāgi paramēśvarakō prēma, mērō pāpakō lāgi yēśū kō bali, ra uhām̐kō anugraha chaina mērō rāmrō kāma viśvāsa malā'ī bacata kē hō" , bhannubhayō. Tyō malā'ī namra ra malā'ī uhām̐lā'ī upāsanā banā'um̐cha. Ma pani svarga viśvāsa mērō lāgi surakṣita ra sabai bhandā rāmrō bhanēra. Ma, bhanchan ki mērō kalā'ī mā ēka sarala ṭāṭu thapa garēkā ā'una ajhai cha sadākō lāgi bām̐cna cha. Paramēśvarakō vacana hāmī sabai lāgyauṁ chauṁ jahām̐ ki' bhanchan. Ani ma ananta dr̥ṣṭikōṇa saṅga jīvita suru garna cāhanchu sabai mā ma aba kē. "

Grēmī avārḍa vijētā gāyaka Carrie Underwood mērō gītaharū kahilēkāhīṁ paramēśvara, yēśū ra viśvāsamā kēndrita chan" , bhannubhayō. Harēka budhavāra, mērō śrīmān ra ma hāmrā sāthīharū ēka adhyayana samūha cha. Ma. Hāmī garna bihāna samaya bitā'una carca prayāsa upasthita ēka prārthanā bhanna. "

Ōlampika svarṇa padaka vijētā Sanya ricarḍsa - rasa tyahām̐ bā'ibala mā dhērai arthapūrṇa padaharū chan, tara ma bhandā āphūlā'ī aksara yasō bhanna ēka, cha" , bhannubhayō' malā'ī baliyō banā'um̐cha jasalē khrīṣṭadvārā sabai kāmaharū garna sakchauṁ! ' Tyō ṭrayāka mā mērō manaparnē cha, ma sāmān'yatayā ma yō malā'ī yī kurāharū pūrā garna bala mātra paramēśvarakō bhanēra thāha cha. Śāyada pahilē gari'ēkō cha ki kurā garna khōjdaichu. "

Hāmī adhika udāharaṇa saṅga jāna sakcha. Tara ma kē tapā'īṁ yēśū khrīṣṭa nayām̐ varṣa ra parē āphnō jīvana lāgi ēka nayām̐ banā'una kō lāgi anumati yī ra an'ya dhērai mānchē kō ruci sāmēla garna sakchan bhanēra jānna cāhanchan. Kasarī yastō parivartana ā'una sakcha ni?

Sabai kō 1 pahilō, nayām̐ sāla kō lāgi tapā'īṁ ēka nayām̐ , tapā'īṁ hunuparcha cha" khrīṣṭamā. " Pada 17, suru huncha" kunai pani mānisa khrīṣṭamā huna tyasailē yadi... " Grīka śabda" mā" mā bha'ēkō matalaba lāgi' sēṭa sīmā bhitra bāsa' ēka' niścita sthānamā' vā. Kē yō khrīṣṭa mā bha'ēkō uhām̐lē pachi ēka viśvāsīlē kō gaṇanāmā bujhā'um̐cha yā tyō āphnō muktidātākō rūpamā yēśū khrīṣṭa svīkāra garēkō cha? Khrīṣṭamā huna artha rākhcha. Tapā'īṁ khrīṣṭamā hō bhanē, tapā'īṁ ēka nayām̐ jīvanaśailī vā ēka nayām̐ mānasikatā cha sakdaina.

.. 7 Yō pada uhām̐lā'ī hāmī āphnō ragata mādhyama chuṭakārā pā'ēkā' bhanēra batā'um̐cha: ' Khrīṣṭamā' śabda vā' uhām̐lā'ī mā' sthiti ra viśvāsī ēphisī 1 cha ki lābha varṇana garna nayām̐ niyamamā dhērai paṭaka prayōga gari'ēkō cha, pāpakō kṣamā, āphnō anugrahakō dhana anusāra... ' Hāmī khrīṣṭakō mr̥tyukō garēra. Tapā'īṁ khrīṣṭamā hō bhanē, āphnō pāpa thumākō ragata antargata nuhā'una chan ki yahām̐ dēkhna, ra kinabhanē paramēśvarakō anugrahakō, tapā'īṁ ud'dhāra vā pāpa ra naraka cha jō pāpakō daṇḍa chuṭakārā.

Dōśrō, yō pada paramēśvarakō" khrīṣṭa svargīya sthānaharūmā... Mā sabai ādhyātmika āśiṣharū hāmīlā'ī āśiṣ bha'ēkōcha" bhanēra bhancha ēphisī 1:. 3 Yāda tapā'īṁ khrīṣṭa hunuhuncha bhanē, kē tapā'īṁ an'yathā yahām̐ yō yāda garnuhōs chaina bhanēra ādhyātmika āśiṣharū cha. Bhautika āśiṣbārē kurā chaina. Khrīṣṭamā hunu tapā'īṁ ṭhūlō ghara vā ēka mahaṅgā gāḍī garnēcha matalaba chaina. Tara tapā'īṁ yastō sabai samajha passeth śānti, akathya ānanda, jīvanakō ām̐dhībēharī kō bīcamā bharōsā ādhyātmika āśiṣharū hunēcha, ra nirāśa mattī hēnarī kō bīcamā svargakō āśā,. Bhannubhayō, " ādhyātmika ra svargīya āśiṣ sabai bhandā rāmrō āśiṣ hō; . Hāmī dukhī huna sakdaina jō saṅga"

aba, kalas'sī 2:10 Sūcanā: " Ani timīharū sabai rājakūmāradghārā śāsita rājya ra śakti kō ṭā'ukō cha jō, uhām̐lā'ī pūrṇa hō. " Yō" pūrṇa" lāgi grīka śabda" khrīṣṭamā" pūrṇa huna kē artha rākhcha huna' artha? Garē pūrṇa' vā' tapā'īṁ khrīṣṭamā hō bhanē, tapā'īṁ masīhī jīvana bitā'una āvaśyaka sabai kurā cha, arkō śabdamā. ' Bharnē. Tapā'īṁ cāhi'ēkō kurā paramēśvarakō dr̥ṣṭimā dharmī chalaphala garna cha. Tapā'īṁ āvaśyakatā sabai cha ākāśa mā arkō jīvana pr̥thvīmā yasa jīvana dēkhi bitcha.

Tyasailē, hāmī" khrīṣṭa" huna hāmrō sabai pāpa ragata antargata nuhā'una chan ra hāmī pāpakō śakti ra pāpakō daṇḍa chuṭakārā chan ki yasakō matalaba cha ki hērnuhōs. Khrīṣṭamā bha'ēkō hāmī kinabhanē yēśū khrīṣṭakō ātmika āśiṣa prāpta artha ra khrīṣṭa mā bha'ēkō hāmī hāmrō muktikō ra jīvana asara kēhi abhāva chaina bhannē hō.

" Khrīṣṭamā" hunu nayām̐ varṣa kō lāgi tapā'īṁ ēka nayām̐ bha'ēkō pahilō kadama hō.

2 Kē tapā'īṁ ēka hō bhannē mahasusa garnuparcha, nayām̐ sāla kō lāgi tapā'īṁ ēka nayām̐ cha lāgi" nayām̐ sr̥ṣṭi. " Dōsrō kōrinthī 5:17 Dhērai chan" ... Kunai pani mānisa khrīṣṭamā cha bhanē tyasailē, uhām̐lē ē'uṭā nayām̐ sr̥ṣṭi hō bhanchan," tinīharūlē bujhēkā ra tinīharūlē khrīṣṭamā bha'ēkōlē, tinīharūlē nayām̐ jīva hō bhannē tathyalā'ī am̐gālēkō cha ra yō tinīharūkō gaṇanāmā anusāra purānō tarikā haraṇa ra jīvita śurū garna kō lāgi samaya cha chaina nabha'ēkōlē jīvana dukhī, anutpādaka bām̐cna, ra parājita garnē masīhīharū paramēśvarakō santāna rūpamā.

Uhām̐lē saḍaka kunāmā māgdai basēra cha, gharabāravihīna disheveled, aśud'dha, ra garība cha jō ēka javāna kalpanā garnuhōs. Uhām̐lē harēka dina khānē ēka kāṭana prāpta garna sikkā māgdai saḍakamā calcha. Ēka dina, ēka janā mānisalē usalā'ī khōjdai ā'ipugdacha. Yō mānisa tinalē āphnō bubā, ghara ā'una ṭrayāka mā āphnō jīvana prāpta, ra ēka śikṣā prāpta garna uhām̐lā'ī cāhanuhuncha ki dhanī vyāpāra mālika chōrā vāstava mā cha ra usalā'ī bhancha. Uhām̐lē praśasta uhām̐lā'ī lāgi cha ki javāna batā'um̐cha khānā, lugā, ra paisā - - āphnō bubākō havēlī ra uhām̐lē āvaśyakatā sabai mā. Ki vicarā prastāva una tarikā mā āphnō bubā lina inkāra garē ra rahana nirṇaya bhanē aba tyasa bindu bāṭa hēracāha hunēcha, kalpanā ēka gharabāravihīna māgnē.

Hāsyāspada cha ki bēśaka. Yadyapi, thuprai khrīṣṭiyanaharūlē pratyēka ra harēka dina kē cha. Tinīharū khrīṣṭakō. Nīla ṭī ēnḍarasana āphnō kitāba, gulāmī brēkara lēkhē, ki śaitānalē garna sakchan" blaka anuyāyī āphnō sthiti anusāra bām̐cna chaina asaphalatā khatarā pāpa adhīnamā, ra āphnō bānī saitānakō bārēmā kēhī garna sakdainan" uhām̐lē, yasō bhanchan" niyantraṇa - ēka masīhī prabhāvakāritā uhām̐lē tapā'īṁ āphnō vigatakō utpādana tara kēhī bhannē viśvāsa tapā'īṁ jhukyā'una sakcha bhanē. Āphnō khrīṣṭamā sthiti, tara uhām̐lē tyō pada bhanchan sām̐cō hō'ina kē viśvāsa tapā'īṁ jhukyā'una sakcha bhanē, tapā'īṁ yō sām̐cō hō'ina tara ji'unēchu. "

Tapā'īṁ mahasusa ra yadi tapā'īṁ khrīṣṭamā ē'uṭā nayām̐ sr̥ṣṭi hō bhannē tathyalā'ī am̐gālēkō cha chaina bhanē, taba tapā'īṁ bām̐cna kō lāgi irādā khrīṣṭakō jīvana bitā'una kahilyai. Tapā'īṁ huna sakcha ki śaktiśālī, vijayī jīvana chaina. Tapā'īṅkō" nayām̐ varṣa" āphnō jastai hunēcha" purānō varṣa. " Kunai kurā tapā'īṁ kunai kurā tapā'īṁ nayām̐ varṣa vibhinna banā'una nirdhārita kati nayām̐ varṣa mahasusa, ra kasarī āśāvādī ra āśāvādī, śaitānakō tapā'īṁ mā thiyō harēka asaphalatākō tapā'īṁ samjhā'unē nayām̐ varṣa kō śuruvāta mā āphnō pāpa ra galtīharūlā'ī gata varṣa ra agāḍi varṣa. Uhām̐lē hunēcha bōjha tapā'īṁ ra tapā'īṁ āphnō jhūṭa svīkāra ra tapā'īṁ basa mārga hō bhanēra viśvāsa bhanē, taba tapā'īṁ jīvita chaina arkō varṣa mādhyama jānēchan paramēśvarakō santāna rūpamā āphnō pūrṇa kṣamatā māthi.

Ma tapā'īṁ pāpakō dāsatvabāṭa mā huna chaina bhanēra tapā'īṁ batā'una yahām̐ chu. Tapā'īṁ nai galtīharū ra nai pāpa sumpidinubhayō arkō varṣa mādhyama lē jānē chaina. Tapā'īṁ ta nayām̐ varṣa kō lāgi tapā'īṁ ēka nayām̐ huna sakcha khrīṣṭamā ē'uṭā nayām̐ sr̥ṣṭikō rūpamā āphnō gaṇanāmā bujhēkā chan.

3 Nayām̐ varṣa kō lāgi tapā'īṁ ēka nayām̐ , tapā'īṁ sabai 2 kōrinthī 5:17" Kunai pani mānisa khrīṣṭamā cha bhanē ū ē'uṭā nayām̐ sr̥ṣṭi hō, purānā kurāharū bitisakēkā chan; hēra" bhanēra bhanchan tyāgnuparnē cha lāgi. Purānā kurāharū" sabai kurā tyō sām̐cō hō. Tinīharū pāgalapana kō paribhāṣā mā phēri dēkhi ra ē'uṭai kāma garēra ra vibhinna pariṇāma kō āṣā cha bhanēra bhanna" . Nayām̐ bha'ēkā chan. Ani tapā'īṁ nayām̐ varṣa vibhinna pariṇāma cāhanuhuncha bhanē, tapā'īṁ kāma garna chōḍna cha tyahi purānō kurā ra phēri. Bā'ibala tapā'īṁ khrīṣṭa hunuhuncha bhanē tapā'īṁ ēka nayām̐ sr̥ṣṭi hō bhanē, ra, ta purānā kurāharū" bitisakēkā. " Garnuparcha bhanēra bhanchan tapā'īṁ dūra rākhnuparcha ki āphnō jīvanamā purānā kurāharū kē hō nayām̐ varṣa mā?

Tapā'īṁ yō pachillō varṣa ḍhām̐ṭēkō? Tapā'īṁ yō pachillō varṣa āphnō bāṭō cha tapā'īṁ dhōkhā? Prārthanā ra paramēśvarakō vacana yō pachillō varṣa paḍhēra bēvāstā ra connive? Patnī, tapā'īṁ yō pachillō varṣa āphnō pati lāgi anucita thi'ē? Pati, garnubhayō tapā'īṁ kē tapā'īṁ yō pachillō varṣa? Baccāharu, tapā'īṁ yō pachillō varṣa āphnō bābu'āmākō ājñā ullaṅghana garē garnuparcha rūpamā āphnō patnīharū prēma asaphala? Kē tapā'īṁ kharāba pariṇāma milyō ki gata varṣa garē jēsukai hōs, tapā'īṁ nayām̐ varṣa mā dūra rākhnuparcha.

" Kalas'sī adhyāya 3:. Dēkhi yō pada yāda tara aba timīharūlē pani yī sabai panchā'una; timīharū saṅga purānā mānisa banda garēkā chan dēkhēra, arkō ēka āphnō mukha jhūṭakō risa, krōdha, dvēṣa, nindā, phōhōra san̄cāra āphnā kāmaharū. "

Tapā'īṁ nayām̐ varṣa ēka mahāna varṣa banā'una cāhanuhuncha bhanē, tapā'īṁ. Tapā'īm̐lē antima varṣa ra kharāba cha ki varṣa varṣa garē bhanēra pachillō varṣa mā garnubha'ēkā purānā kurāharū sabai haraṇa yēśū khrīṣṭa ra uhām̐lē mādhyama paramēśvaralē āphnō pachillō dinuhōs parcha tapā'īṁ kō lāgi yō hēravicāra garnēchan.

Malā'ī mātra hō'ina gata varṣa pāpakō ra asaphalatā haraṇa garna prōtsāhana, tara tinīharūlā'ī sikna ra. Ma baḍhī lakṣya ra sundara pariyōjanāharu kāraṇa birsana mānisaharūkō akṣamatā pūrā bha'ēkō kahilyai chan ki mērō sārā hr̥dayalē viśvāsa tinīharūlā'ī bārēmā birsana garauṁ tapā'īṁ āphnō mana āphnō vigatakō pāpakō, samasyā, samasyā, ra asaphalatāmā bāsa anumati bhanē kunai pani an'ya kāraṇa lāgi bhandā pachillō. Tapā'īṁ nayām̐ varṣa mā kēhi dhērai pūrā hunēchaina.

Yaśaiyā 43:18 Mā, paramēśvaralē" pahilēkā kurāharū timīharūlē samjhanā, na ta purānō kō kurā vicāra garnuhōs. " Vāstavamā, paramēśvara āphailē hāmrō pāpakō samjhanā chaina uhām̐lē bhannubhayō:. Vigatakā kurāharū birsana isrā'ēlakā santānaharūlā'ī ājñā dinubhayō. Kēhī padaharū pachi sōhī adhyāyamā uhām̐lē" ma, ma pani, mērō āphnai khātira tapā'īṅkō aparādhaharū blotteth ki tyō mai hum̐ , ra timīharūkā pāpa samjhanā chaina. Bhanchan," tyasailē, paramēśvara hāmrō pāpa samjhanā chaina bhanē, chaina hāmīlā'ī pani tyasai garna lāgi yō sabai bhandā rāmrō cha bhannē?

Ḍēnisa DeHaan yasa jastai jāncha ē'uṭā sānō kavitā lēkhē:

Kala phirtā chaina dēkhō
asaphalatā ra pachutō kō tyasailē pūrṇa;
agāḍi hēra ra ​​paramēśvarakō way- khōjī
sabai pāpa tapā'īṁ birsana parcha batā'ī.

Mērō mitra, āphnō atīta kō purānō pāpa ra asaphalatā haraṇa. Tinīharūlā'ī sika ra lāgi tapā'īṁ kunai nayām̐ cha bhanē tapā'īṁ kō lāgi kunai nayām̐ varṣa hunēcha kinabhanē yō arkō varṣa, ēka mahāna ēka huna sakōs bhanēra phēri unalā'ī bārē mā bhūla nayām̐ varṣa.

Hāmī āja banda, ma āphnō yēśu khrīṣṭalā'ī svīkāra kahilyai chan tapā'īṁ jō kurā garna cāhanuhuncha. Arkō śabdamā, kē tapā'īṁ" khrīṣṭamā" ahilē. Ma tapā'īṁ khrīṣṭamā prāpta garna sakchan tapā'īṁ kasarī dēkhā'una cāhanchu hō. Yō tapā'īṁ bhitra bāhira dēkhi āphnō jīvana parivartana garna saknē ē'uṭai mātra tarikā hō.

Vigata ra vartamāna thuprai ṭhūlō mānchē yēśū khrīṣṭakō bōlēkā chan ra prabhāva uhām̐lē āphnō jīvana mā garēkō cha.

Yēśūlē - - ṭhūlō phrānsēlī sain'ya ra rājanītika nētā nēpōliyana bōnāpārṭalē, yahūdī kisāna ma kō mahatvākāṅkṣī sapanā jabaki, sijara, ra sikandara pātalō hāvāmā harā'ē chan garnuparcha bhanēra chakka parchan bhannubhayō, " śatābdīyaundēkhi bhara uhām̐kō hātamā sutchan garna sakṣama hunuparcha ra mānisaharū ra rāṣṭrakō destinies niyantraṇa. " Priya mitra, tapā'īṁ yēśū khrīṣṭa sātha āphnō bhāgya kō ārōpa mā huna saknuhuncha.

Bāskēṭabala ṭhūlō juliyasa" ḍā jē" Erving" jīvanakō uddēśya āphnō jīvana mā khrīṣṭakō bha'ēkō, ra uhām̐kō yōjanā kē hō bujhna, ra yōjanā nimna mādhyama pā'incha. " , Bhannubhayō

pūrva rāṣṭrapati jarja ḍablu buśa" khrīṣṭa sabaibhandā ṭhūlō dārśanika cha: Uhām̐lē mērō hr̥daya parivartana. " , Bhannubhayō

dharmavid ra itihāsakāra philipa Schaff" khrīṣṭa binā, jīvana aghi am̐dhyārō rāta saṅga twilight rūpamā cha. ; Khrīṣṭasita, yō agāḍī pūrṇa dina jyōti ra garmī saṅga bihāna kō surutira cha" , bhannubhayō

" khrīṣṭa mērō jīvana mā ā'um̐dā, ma ēka rāmrō - hyānḍala jahāja jastai āyō. " Ṭhūlō skaṭiśa lēkhaka rabarṭa lu'ī sṭīvēnsana bhannubhayō,

briṭiśa lēkhaka ra miḍiyā vyaktitva mālkama Muggeridge" ma ma ānanda pachyā'irahēkā māthi dinubhayō sam'ma ānanda jastai thiyō kē thāha, vā ma marna chanauṭa sam'ma. Yī du'ī āviṣkāraharū lāgi ma yēśūkō Beholden chu basna khyāla kahilyai bhanna sakchauṁ. " , Bhannubhayō

ēna'ēpha'ēla kvārṭarabaika śamū Bradford kē tapā'īṁ yēśū khrīṣṭakō sambandha cha cāham̐dainauṁ kina ma sām̐ccai ēka kāraṇa dēkhdainauṁ" , bhannubhayō. Ma artha, mātra uhām̐ pr̥thvīmā hiṇḍna sabaibhandā ṭhūlō mānava jātikō thiyō, uhām̐lē sabai kurā hō ki ma kō lāgi prayāsa garna cāhanchauṁ. Uhām̐lē kunai lāgi prayāsa garna cāhanuhuncha kahilyai garnuparcha bhanēra sabai cha. "

Viśva - prasid'dha pracārakalē lu'isa palā'u" yēśū khrīṣṭa saṅga ēka muṭhabhēḍa sadhaimbhari, turanta, tapā'īṁ parivartana garna paryāpta cha. " , Bhannubhayō

yēśū khrīṣṭa tapā'īṁ uhām̐lē paramēśvarakō ijaki'ēla 36:26 Mā bhanē bāhira bhitrabāṭa tapā'īṁ ēka nayām̐ vyakti banā'una cāhancha āja parivartana garna cāhancha: .. Ēka" nayām̐ hr̥daya pani ma timīlā'ī dina, ra ma tapā'īṁ bhitra hālidinēchu ēka nayām̐ ātmā: Ra ma āphnō śarīra bāhira stony hr̥daya dūra hunēcha, ra ma timīlā'ī śarīrakō ēka hr̥daya dinēchu. "

Paramēśvaralē hāmī pāpa ra bā'ibala yūhannā 3:16 Mā bhanchan pāpakō daṇḍa dēkhi mukti pā'una sakcha bhanēra uhām̐lē āphnō putra yēśū khrīṣṭakō paṭhā'ēkō cha kina ki āphnō jīvanamā parivartana kō yasa khālakō lyā'una cāhanchan: .. " Paramēśvaralē prēma lāgi uhām̐lā'ī naṣṭa, tara ananta jīvana hum̐daina mā harēkalē viśvāsa cha ki duniyā, uhām̐lē dinubha'ēkō āphnō mātra, putra. "

Malā'ī āja āphnō muktidātākō rūpamā khrīṣṭalā'ī grahaṇa garna sakchan tapā'īṁ kasarī dēkhā'una garauṁ.

Sabai bhandā pahilē, tapā'īṁ" sabailē pāpa garēkā chauṁ lāgi. Ra paramēśvarakō mahimārahita ā'ēkō" :. Tapā'īṁ ma hum̐ , jasarī ēka pāpī hō, ra tapā'īṁ paramēśvarakō vyavasthā bhaṅga garēkō chu bhanēra bā'ibala rōmī 3:23 Mā bhanchan ki bujhna āvaśyaka kinabhanē āphnō pāpakō, tapā'īṁ narakakō ananta daṇḍa pā'una yōgya bhanēra bujhna garnuhōs. Rōmī 6:23 Pāpakō jyālā mr̥tyu hō" bhanchan... Yō āgōkō kuṇḍamā cihāna ra ananta ādhyātmika mr̥tyu duvai śārīrika mr̥tyu hō.

Tapā'īṁ yasa mr̥tyukō rōmī 10:? 9,13 Dēkhi bacata garna sakincha kasarī bhanchan: " Timī svīkāra tapā'īṅkō mukha prabhu yēśū, ra parcha tapā'īṅkā manamā viśvāsa bhanē paramēśvara, marēkā uhām̐lā'ī sthānapanā tapā'īnlē mukti pā'unuhunēcha ki tyō... Prabhukō nāma pukārnai parcha harēkalē lāgi surakṣita hunēcha. "

Kē tapā'īṁ yēśū khrīṣṭakō āphnō pāpakō lāgi krūsamā marnubhayō bhanēra viśvāsa bhanē, gāḍē, ra byūm̐tī, ra tapā'īṁ, malā'ī yō sarala prārthanā kr̥payā āphnō muktikō āja lāgi uhām̐lā'ī bharōsā garna cāhanuhuncha thiyō: Pavitra pitā paramēśvara, ma bhannē mahasusa ma ēka pāpī hum̐ ra ma. Ma āphnō vyavasthā bhaṅga garēkō chu mērō jīvana mā kēhī kharāba kāma garēkā chan ki mērō lāgi marnubhayō yēśū khrīṣṭa. Yēśū khrīṣṭa khātira, mērō pāpakō kr̥payā malā'ī māpha garnuhōs. Ma aba mērō dila kō sabai saṅga viśvāsa, gāḍē ki, ra phēri uṭhnubhayō. Prabhu yēśū, āmina. Mērō manamā āyō ra mērō prāṇa bacā'una āja mērō jīvana parivartana garnuhōs.

Tapā'īṁ basa āphnō muktidātākō rūpamā yēśū khrīṣṭa bharōsā, ra tapā'īṁ ki prārthanā ra āphnō hr̥daya dēkhi yasakō artha bhanē, ma tapā'īnlā'ī paramēśvarakō vacana ādhārita, tapā'īṁ aba naraka dēkhi mukti chan ra tapā'īṁ svarga āphnō bāṭō mā hō garna ghōṣaṇā. Svāgata paramēśvara ra jīvanamā sabaibhandā mahattvapūrṇa kurā gardai mā śubhakāmanā ra āphnō prabhu ra muktidātā yēśū khrīṣṭalā'ī prāpta cha kō parivāra. Adhika jānakārī susamācārakā lā'iṭa Society.Com ra jānē, tapā'īṁ khrīṣṭamā āphnō nayām̐ pā'inē viśvāsa baḍhdai madata garna lāgi. Kunai pani mānisa mā pravēśa bhanē usalē mukti garinēcha, malā'ī dvārā, ra mā ra bāhira jānē ra pā'unēchan: Ma ḍhōkā hum̐ " , 9: " Tapā'īṁ ḍhōkābāṭa darja pachi kē garnē" paḍhna yēśū khrīṣṭa yūhannā 10 mā bhanē ghām̐sa. "

Paramēśvara tapā'īnlā'ī dhan'yakō, ra ēka ṭhūlō nayām̐ varṣa huna sakcha! Hāmī tapā'īnlā'ī māyā! Tapā'īnlā'ī prēma garnuhuncha!