Choose another language. 

No New Year Without New You

2 korint’elt’a 5:17 ambobs: " amitom, t’u nebismieri adamiani iqos k’ristes, man akhali k’mnileba : dzveli ram gardaits’vala ; aha, qvelap’eri gakhda akhali".

qoveli akhali tslis Rolls garshemo, eg daitsqos p’ik’ri ram , rom sheidzleba sheits’valos mat’ ts’khovrebashi. zogiert’i ambobs, rom isini apireben tsonashi da daitsqos chama jansaghi. skhvebi amboben, rom isini apireben dabrundes kolejis an gavidnen davalianeba. zogi ambobs, rom isini apireben datsera tsigni da daitsqos sakut’ari biznesi . da skhvebi ch’aidinos mighebis organizebuli da kharjvis meti dro ojakhs da megobrebs .

datsqebis akhali tseli mart’lats’ didi shemt’khveva, rat’a ts’vlileba t’k’vens ts’khovrebashi . me mjera , rom ghmert’i gvadzlevs aset’ dros markerebi rogorts’ ch’vent’vis shech’ereba, vikhsenebt’ ch’veni ts’khovreba, da identip’its’ireba ram, rom ch’ven sheidzleba sheits’valos momavali t’umts’a, bevri adamiani p’okusireba mighebis mkholod gare ts’vlilebebi - .. ts’vlilebebis , rats’ gaaumjobesebs gza isini , mat’i ts’khovrebis, an gaaumjobesos rogor skhvebi khedaven me mjera, rom sauket’eso ts’vlileba shegidzliat’ aris ts’vlileba shignidan garet’ - . ts’vlileba gulis , suli da goneba skhva sitqvebit’ , ts’vlileba, romelits’ moak’vs akhali t’k’ven akhal tsels ik’ ver mart’lats’ iqos akhali tseli , t’u ar aris akhali t’k’ven akhali tseli . .

ase rom, dghes minda gagiziarot’ from ghvt’is sitqvas , t’u rogor sheidzleba gakhdes akhali t’k’ven, rogorts’ ch’ven ukhelmdzghvanelebs shevida akhal tsels. In meore korint’elt’a t’avi 5 , pavle tserilobit’ korint’eli mortsmune shedegebze k’ristes sikvdilis . igi khazs usvams , rom k’riste mokvda "qvela adamiani ", ase rom qvelas sheudzlia akhali ts’khovrebis ieso k’ristes meshveobit’. imis gamo, rom k’ristes sikvdilis , khsna ar shemoip’argleba huriat’a, aramed gaikhsna qvelas. es aris ch’vent’vis sasikharulo dghes, radgan es sashualebas gvadzlevs vits’i , rom qvelas sheudzlia didi ts’vlileba mat’i ts’khovrebis meshveobit’ dzala sakhareba up’lisa ieso k’ristesi.

bevri adamiani aghmoach’ines akhal ts’khovrebashi k’ristes zogiert’i ts’nobili adamiani romelt’anats’ t’k’ven ar gamigia , rogorits’aa :. Singer Carrie Underwood, Super- Bowl gamarjvebis mtsvrt’neli Tony Dungy , NBA mot’amashe Kevin Durant, mtserali da sainp’ormats’io komentatori Kirsten Powers , msakhiobi Blair Underwood, olimpiuri sportsmeni Brady Ellison, olimpiuri ok’ros medalosani Sanya Richards- Ross, da PGA golp’is turi ch’empioni Webb Simpson , qvelam aghnishna, rom adamiani, romelmats’ qvelaze didi skhvaoba mat’i ts’khovreba aris ieso k’riste.

Blair Underwood t’k’va: "me k’ristiani var. me mjera, rom ghmert’ma gegma . me mjera, rom igi ar apirebs datovos us ch’amokidebuli. rogorts’ adamiani , me ar mak’vs qvela pasukhi. rogorts’ sheudzlia gakhdes sakit’khebze zemdgom elek’tro mushaobs ch’emt’vis. "

Tony Dungy ganats’khada, "t’k’ven arasdros sadme sportuli da ts’khovrebis sanam ar gakhdeba simart’leshi dartsmunda , rom ieso k’ristes sakhareba . t’k’ven sheidzleba gakhdes prop’esionali sportsmeni an ak’vs didebis da lamazi mank’ana da lamazi sakhlebi da bevri p’uli, magram rats’ t’k’ven ipovit’ is aris, rom qvela, rom personalis midis sakmaod stsrap’ad. t’k’ven unda gvesmodes, rom k’riste mokvda ch’veni ts’odvebisat’vis, da rom igi gardaits’vala ara mkholod ch’veni mkhsneli , magram ise, rom man sheidzleba iqos ts’entrshi ch’veni ts’khovrobs. "

Kirsten Powers ganats’khada, "me namdvilad ar vgrdznob , rogorits’ me mk’onda aranairi gambedaoba , rots’a k’ristiani gavkhdi , me ubralod mists’a me ar iqo mamats’i ;. me ar gvak’vs arch’evani me isev ts’dilobda ar mjera, magram me ubralod . t’avidan ats’ileba ar sheedzlo migheba k’ristes ".

NBA mot’amashe Kevin Durant ganats’khada, " me mjera, rom ghvt’is siqvaruli ch’emt’vis, iesos mskhverplad shetsirvit’ ch’emi ts’odvebi, da misi madli, ar aris ch’emi kargi namushevrebi, aris is, rats’ zogavs ch’emt’vis. es daimdablos me da maidzulebs t’aqvani sts’es mas . me aseve mjera, Heaven dats’ulia ch’emt’vis da rom sauket’eso jer mova. me dasdzina martivi tattoo ch’emi majis , romelits’ ambobs, ts’khovrobs maradisoba. ghvt’is sitqvashi nat’k’vamia, rom is, sadats’ ch’ven qvela khelmdzghvanelobda. me minda daitsqos mts’khovrebi rom maradiuli perspek’tiva qvelap’ers vaket’eb akhla ".

gremis jildos momgherali Carrie Underwood t’k’va: "ch’emi simgherebi zogjer orientirebulia ghmert’i, ieso da rtsmena. qovel ot’khshabat’s, ch’emi meughle da me kvlevis jgup’s ch’vens megobrebt’an ert’ad. me dasastsrebad eklesia. ch’ven vts’dilobt’, rom daut’mos dro dilit’ ats’khadeben, rom lots’va ".

olimpiuri ok’ros medalosani Sanya Richards- Ross ganats’khada, " arsebobs bevri azriani lek’sebi biblia, magram me vambob, rom piradad qvelaze khshirad aris , rom" ar shemidzlia qvelap’eri meshveobit’ k’riste, romelits’ adzlierebs me! "es aris ch’emi saqvareli, radgan gzaze , me , rogorts’ tsesi, ts’dilobs ram , rom ishviat’ad gaket’da adre. me vits’i, rom es mkholod ghmert’s, rom madzlevs dzalas , rom miznis misaghtsevad es qvelap’eri. "

ch’ven shegvidzlia tsavidet’ meti magalit’ebi. magram minda its’odet’, rom t’k’ven shegidzliat’ sheuert’deba mostsons es da bevri skhva adamiani , romelits’ sashualebas adzlevs ieso k’riste , rat’a akhali t’k’ven akhali tseli da t’k’veni ts’khovrebis mighma . rogor sheidzleba aset’i ts’vlileba shesakheb ?

1. pirvel rigshi , sachiroa akhali t’k’ven akhali tseli , t’k’ven unda iqos "k’riste ". Verse 17 itsqeba ", amitom t’u vinme iqos k’riste ..." nat’argmni berdznuli sitqva ", romelits’" nishnavs iqos " pozits’ia " an " arenaze p’arglebshi dadgenili limitebis ". ras nishnavs es iqos k’riste ? rogorts’ k’riste nishnavs mudmivmok’medi mtsams igi ieso k’riste, rogorts’ mat’i mkhsneli. t’u t’k’ven khart’ k’riste, t’k’ven ar gak’vt’ akhali ts’khovrebis tsesis an akhali mentaliteti .

termini " k’riste " an " mas " gamoiqeneba ramdenjerme akhal aght’k’mashi, pozits’ia da sargebeli, rom mtsams ak’vs ganats’khadis ep’esoelebi 1: .. 7 es lek’si gveubneba, rom " masshi gvak’vs gamosqidva misi siskhli , ts’odvebis miteveba , shesabamisad simdidris misi madli ... " ch’ven vkhedavt’, rom , t’u t’k’ven khart’ k’riste, t’k’veni ts’odvebi garets’khili k’vesh siskhli ts’khvris . By k’ristes sikvdilis , da amis gamo ghvt’is madli, t’k’ven daip’areba an ts’odvisa da sasjeli ts’odva, romelits’ Hell.

meorets’, sheamch’nia ep’esoelebi 1 :. 3 es lek’si tseria, rom ghmert’ma "ak’us dalots’a qvela sulieri kurt’khevis zets’ashi k’ristes ... " t’u k’riste, t’k’ven gak’vt’ sulier kurt’khevebs , rom t’k’ven ar skhvagvarad gt’khovt’ gait’valistsinot’ , rom es . ar aris laparaki materialuri kurt’khevebi mohqveba. rogorts’ k’ristes ar nishnavs, rom t’k’ven gak’vt’ didi sakhli da dzviradghirebuli mank’ana. magram t’k’ven sulier kurt’khevebs , rogorits’aa: mshvidoba rom passeth qvela gagebit’ , sikharuli enit’ autsereli , ndobis shuagulshi ts’khovrebiseuli k’arishkhlebis da imedi zets’ashi shuagulshi sasotsarkvet’a met’iu henri ganats’khada ,. "sulieri da zets’iuri kurt’khevis sauket’eso kurt’khevis ; romelt’anats’ ch’ven ar sheidzleba iqos umtseo. "

akhla sheamch’nia koloselebi 2:10 : " ramet’u t’k’uen khart’ srulqop’ili mas, romelits’ aris khelmdzghvaneli qvela samt’avros da dzalas." ras nishnavs es , rom iqos sruli "k’riste" nat’argmni berdznuli sitqva "sruli" nishnavs, " iqos? sruli ' an' sheavson ". skhva sitqvebit’, t’u t’k’ven khart’ k’riste , t’k’ven gak’vt’ qvelap’eri t’k’ven unda its’khovron k’ristianuli ts’khovreba. t’k’ven gak’vt’ qvelap’eri unda ch’ait’valos mart’ali ghvt’is t’valshi . t’k’ven gak’vt’ qvelap’eri t’k’ven unda gaivlis am ts’khovreba dedamitsaze, rat’a momavali ts’khovreba zets’ashi.

ase rom, ch’ven vkhedavt’ , rom "k’riste" nishnavs, rom qvela ch’veni ts’odva garets’khili k’vesh siskhli da ch’ven gadavrch’it’ dzala ts’odva da sasjeli ts’odva. rogorts’ k’riste imas nishnavs, rom ch’ven mier mopovebuli sulieri kurt’khevis gamo ieso k’ristes da , rom k’riste nishnavs, rom ch’ven ar aklia arap’eri , romelits’ ekheba ch’veni khsna da ts’khovreba.

rogorts’ "k’riste" aris pirveli nabiji , romelsats’ new t’k’ven akhal tsels.

2. imisat’vis, rom akhali t’k’ven akhali tseli , t’k’ven unda gvesmodes, rom t’k’ven khart’ " akhali k’mnileba ". meore korint’elt’a 5:17 ambobs: " amitom, t’u nebismieri adamiani iqos k’ristes, man akhali k’mnileba ..." arsebobs uamravi k’ristianebi , romlebits’ ts’khovroben umtseo, araproduk’tiuli da daamarts’kha ts’khovreba ubralod imitom, rom isini ar ats’nobiereben, da moits’avs im p’ak’ts, rom mas shemdeg, rats’ isini k’ristes, rom isini akhali arsebebi da dro, rat’a mat’ moishorot’ dzveli gzebi da daitsqos mts’khovrebi mat’i mdgomi rogorts’ ghvt’is shvili.

tsarmoidginet’, akhalgazrda kats’i, romelits’ usakhlkaro , disheveled , utsminduri , da gharibi. man dadis k’uch’ebshi begging monetebi mkholod miighos bite chama qovel dghe . ert’ dghes , kats’i modis edzebs mas, rogorts’ man zis k’uch’is kut’kheshi begging . es kats’i eubneba, rom man realurad vazhi mdidari biznesis mp’lobeli da rom misi mama surs, rom mas sakhlshi, miighos misi ts’khovrebis gzaze, da miighon ganat’leba . igi eubneba akhalgazrda kats’i , rom arsebobs uamravi ot’akhi mas mamis sasakhle da rom qvelap’eri mas schirdeba - sakvebi, tansats’meli , da p’uli - . ik’neba mighebuli zrunva , rom tsertili akhla tsarmoidginet’, t’u rom gharibi akhalgazrda kats’i uari ganats’khada misi mama up on rom aset’i tsinadadeba da gadatsqvita darch’es usakhlkaro mat’khovari.

ra t’k’ma unda, sasats’iloa. miukhedavad amisa, rom aris, rasats’ bevri k’ristianebi qovel dghe . isini ar ts’khovroben mat’i mdgomareoba , rogorts’ k’ristes mimdevrebs . Neil T. Anderson tserda t’avis tsignshi , Bondage Breaker, rom satanas sheudzlia "bloki ep’ek’turobis k’ristiani , t’u mas sheudzlia motqueba t’k’ven shevida sjerat’, rom t’k’ven arap’eri magram produk’ti t’k’veni tsarsuli - ek’vemdebareba gareshe, emart’ebat’ ukmarisoba, da akontrolebs t’k’veni ch’vevebi "igi grdzeldeba vt’k’va," satana ver arap’ris shesakheb . t’k’veni pozits’ia k’riste , magram t’u mas sheudzlia motqueba t’k’ven shevida sjerat’ , ras ambobs tserili , simart’les ar sheesabameba , t’k’ven ts’khovrobs t’it’k’os es simart’les ar sheesabameba. "

t’u t’k’ven ar esmodes da moits’avs im p’ak’ts, rom t’k’ven khart’ akhali k’mnileba k’riste, mashin arasodes ar ts’khovrobs , rogorts’ k’ristes gankut’vnili t’k’ven ts’khovroben. t’k’ven ar gak’vt’ dzlieri , gamarjvebuli ts’khovreba , rom t’k’ven sheidzleba hk’ondes . sheni "akhali tseli" igive ik’neba , rogorts’ t’k’veni " dzvel tsels. " ar ak’vs mnishvneloba , t’u ramdenad imediani da optimisturi p’ik’robt’ shesakheb akhali tseli, da ar ak’vs mnishvneloba , t’u ramdenad gansazghvravs, rat’a akhal tsels skhvadaskhva , eshmaki ik’neba shegakhsenot’ qvela tsarumatebloba t’k’ven hk’onda gasul tsels da tslebis tsin . man nebis tvirt’i t’k’ven t’k’veni ts’odvebi da shets’domebi datsqebis akhali tseli da t’u t’k’ven ghebulobt’ tquili da mjera , rom es aris mkholod gzaze t’k’ven, mashin t’k’ven gaivlis kidev ert’i tseli ar ts’khovroben mde t’k’veni sruli potents’iali , rogorts’ ghvt’is shvili.

me var ak’ git’khrat’, rom t’k’ven ar unda iqos ts’odvisa . t’k’ven ar unda gaiaros ert’i tslit’ mighebis igive shets’domebi da ch’adis ert’i da igive ts’odvebi. t’k’ven shegidzliat’ new t’k’ven akhal tsels t’u gaats’nobieros t’k’veni mudmivmok’medi rogorts’ akhali k’mnileba k’riste .

3. ak’vs akhali t’k’ven akhali tseli , t’k’ven unda daaqenos moshorebit’ qvela 2 korint’elt’a 5:17 ambobs, rom " t’u vinme iqos k’ristes, man akhali k’mnileba : dzveli ram gardaits’vala ; aha" dzveli nivt’ebi. " qovelive gakhda akhali. "isini amboben , rom ganmarteba insanity aket’ebs igive ram usasrulod da elodeba skhvadaskhva shedegebs. stsored asea. da t’u gindat’ skhvadaskhva shedegebs akhal tsels , t’k’ven unda shetsqvitos aket’ebs imave tslis ram usasrulod . biblia ambobs, rom t’u t’k’ven khart’ k’riste, da t’u t’k’ven khart’ akhali k’mnileba , mashin dzveli ram unda " gardaits’vala. " ra aris dzveli ram t’k’vens ts’khovrebashi, rom t’k’ven unda daaqenos moshorebit’ akhal tsels ?

its’it’ t’u tquili es gasul tsels ? its’it’ t’u uquradgheboba lots’va da kit’khulobs ghvt’is sitqvas gasul tsels , khom motquebas da connive t’k’veni gza am ert’i tslis ganmavlobashi? Wives , iqavit’ upativts’emulo t’k’veni meughle am bolo tslis ganmavlobashi? Husbands , ar ver giqvardet’ t’k’veni ts’olebi , rogorts’ t’k’ven unda am bolo tslis ganmavlobashi? shvilebo, nut’u ar daemorch’ilo shens mshoblebs gasul tsels ? rats’ t’k’ven gaaket’et’ , rom gasul tsels , rom mivighe ts’udi shedegi, t’k’ven unda daaqenos moshorebit’ akhal tsels.

sheamch’nia es lek’si kolaselt’a me -3 t’avi :. "magram akhla ye aseve daaqena off qvela am aghshp’ot’eba, riskhva , ghvardzli, blasphemy , filthy komunikats’iis t’k’veni piridan Lie ara ert’i, dainakha, rom ramet’u ar daaqena off mokhuts’i t’avis sak’meebi. "

t’u gindat’ akhal tsels didi tseli , t’k’ven unda daaqenos moshorebit’ qvela dzveli ram, rom t’k’ven gaaket’a gasul tsels da gasul tslebshi rom gaaket’a , rom tsels ts’udi tseli . miets’it’ t’k’vens tsarsulshi ghmert’i ieso k’ristes meshveobit’ da mamakats’i izrunebs igi t’k’vent’vis.

miadevne t’vali mogitsodebt’ t’k’ven ara mkholod daaqena moshorebit’ ts’odvebi da tsarumateblobis gasul tsels, magram unda vistsavlot’ mat’gan da daivitsqos mat’. me mjera, mt’eli gulit’ , rom meti goli da mshvenieri proek’ti arasodes dasruldeba gamo adamianebis uunaroba dagavitsqdet’ tsarsulshi, vidre raime skhva mizezis gamo . t’k’ven ver shesrulebisken bevri rame akhal tsels t’u mists’ems t’k’veni goneba daep’udzneba ts’odvebi, problemebi , problemebi da tsarumateblobis t’k’veni tsarsuli.

esaia 43:18 , ghmert’ma ubrdzana israelis shvilebi dagavitsqdet’, tsarsulshi man ganats’khada :. "gakhsovdet’ , ramet’u ara tsinandels da arts’ ganikhilavs ram dzveli ". sinamdvileshi , ghmert’i t’avad ar akhsovs ch’veni ts’odvebi. ramdenime lek’sebs mogvianebit’ , imave t’avshi ambobs, " me var, me var is, rom blotteth out sheni ts’odvebit’ ap’et’k’da gulist’vis, da ar makhsovs sheni ts’odvebi . " ase rom, t’u ghmert’i ar makhsovs ch’veni ts’odvebi, ar p’ik’robt’, rom es aris ch’vent’vis sauket’eso igives?

Dennis DeHaan tserda patara lek’si, romelits’ midis ase:

gamoiqureba ukan ar gushin
ase savse ukmarisoba da sinanuli ;
movelit’ da ghvt’is way-
qvela ts’odva aghiara unda dagvavitsqdes.

ch’emi megobari, moishoret’ dzveli ts’odvebi da tsarumateblobis t’k’veni tsarsuli. vistsavlot’ mat’gan , kholo shemdeg daivitsqos mat’ ise, rom am momaval tsels sheidzleba iqos didi ert’i , imitom, rom ar ik’neba akhali tseli , t’u ar aris akhali gikhdit’ akhali tseli.

rogorts’ ch’ven dakhurva dghes, me minda saubari im t’k’ven, romlebits’ ar ieso k’riste, rogorts’ t’k’veni mkhsneli. skhva sitqvebit’, t’k’ven ar khart’ "k’riste" akhla. me minda gach’venot’ t’u rogor shegidzliat’ miighot’ k’riste. es es aris ert’adert’i gza t’k’ven shegidzliat’ shets’valot’ t’k’veni ts’khovreba shignidan garet’ .

bevri didi tsarsuli da atsmqo vesaubre ieso k’riste da gavlena mas hk’onda mat’ ts’khovrebaze.

didi p’rangi samkhedro da politikuri lideri napoleon bonaparti ganats’khada, rom " maots’ebs, kholo ambits’iuri ots’nebebi t’avs, Caesar da alek’sandre unda gak’ra shevida t’kheli sahaero , iudeis glekhi - Jesus - unda sheedzlos monakvet’i misi khelebi masshtabit’ saukuneebshi kontroli bedi adamianebsa da erebs . " dzvirp’aso megobaro , shegidzliat’ neba ieso k’riste iqos pasukhismgebeli t’k’veni bedi , iseve.

kalat’burt’is didi Julius "Dr. J" Erving ganats’khada, rom " mizani ts’khovrebashi aris is, rom unda moidzebnos meshveobit’ k’riste t’k’vens ts’khovrebashi, da gageba, t’u ra misi gegma aris , da shemdeg es gegma. "

qop’ili prezidentis jorj bushis gants’khadebit’, "k’riste aris qvelaze didi p’ilosop’osis : man shets’vala ch’emi guli ".

ghvt’ismetqveli da istorikosi p’ilip shap’i ganats’khada, rom " k’ristes gareshe , ts’khovreba rogorts’ twilight muk’i ghame tsin ; k’ristes, aris gamt’eniisas dilit’ nat’eli da sit’bo sruli dghis tsin. "

didi Scottish mtserali robert luis stivensoni t’k’mit’, "rots’a k’riste movida ch’ems ts’khovrebashi, me movida rogorts’ kargad sip’rt’khilit’ gemi. "

britaneli mtserali da mediis pirovneba Malcolm Muggeridge ganats’khada, "me shemidzlia vt’k’va, rom me arasdros its’oda, ra sikharuli iqo, rogorits’ sanam me dat’mo akhorts’ielebs bedniereba , an zrunavda its’khovron, sanam me airch’ia ighupeba. am ori aghmoch’enebi var damokidebuli ieso."

NFL quarterback Sam Bradford ganats’khada, "me namdvilad ver vkhedav mizezs, ratom ar minda, rom hk’ondes urt’iert’oba ieso k’riste. vguliskhmob, is ara marto qvelaze didi adamianis odesme dedamitsaze , is qvelap’eri, rats’ me minda, rom ibrdzolos. is qvelap’ers , rom qvelas unda odesme gvinda ibrdzolos. "

msop’lioshi ts’nobili evangelisti Luis Palau t’k’mit’, "ert’ nats’noboba ieso k’riste aris sakmarisi imisat’vis, rom sheits’valos , mqisierad, samudamod."

ieso k’ristes surs shets’valos t’k’ven dghes mas surs, rat’a t’k’ven akhal adamians shignidan garet’ t’k’va ghmert’ma ezekieli 36:26 : .. " akhali guli aseve migts’e shen , da akhal suls davdebo t’k’venshia da tsarvkhots’av k’viani guli t’k’veni khorts’i, da me mogts’emt’ gulshi khorts’i . "

ghmert’s surs, rat’a am sakhis ts’vlileba t’k’vens ts’khovrebashi stsored amitom man t’avisi dze , ieso k’riste ise, rom ch’ven sheidzleba shenakhuli ts’odva da sasjeli ts’odva biblia ambobs, rom ioane 3:16 : .. " vinaidan ise sheiqvara ghmert’ma msop’lios, rom mists’a t’avisi mkholodshobili dze, rat’a aravin, vints’ mas irtsmunebs, ar daighupos, aramed hk’ondes saukuno sits’ots’khle. "

neba momets’it’ , t’u rogor shegidzliat’ miighos ieso k’riste, rogorts’ mats’khovris dghes.

pirvel rigshi , t’k’ven unda gvesmodes , rom t’k’ven khart’ ts’odvili, iseve, rogorts’ me var, da rom t’k’ven gatekhili ghvt’is kanonebis biblia ambobs, rom romaelebi 3:23 :. ". vinaidan qvelam shests’oda da modis mokle didebisagan ghmrt’isa " gt’khovt’ gvesmodes, rom sheni ts’odvebis gamo , t’k’ven imsakhurebt’ saukuno satanjvelshi, jojokhet’shi. 6:23 ambobs: " ts’odvis sazghauri aris sikvdili ... es aris , rogorts’ p’izikuri sikvdili mdzime da maradiuli sulieri sikvdili ts’ets’khlis tbashi .

rogor shegidzliat’ ikhsna am sikvdilis romaelt’a 10 :? 9,13 ambobs: "es t’u shen aghiareb sheni pirit’ up’ali ieso, da ch’em gvjera sheni guli rom ghmert’ma aghadgina igi mkvdret’it’, sts’khonde ... ramet’u romelman qos movutsodebt’ sakheli up’lisa ts’khovndes. "

t’u p’ik’robt’, rom ieso k’riste jvarze gardaits’vala t’k’veni ts’odvebi , dakrdzales da aghdga mkvdret’it’ , da gsurt’ endoba mas t’k’veni khsna dghes, gt’khovt’ lots’uloben ch’emt’an ert’ad am martivi lots’va tsmida mama ghmert’i, vkhvdebi, rom me ts’odvili var da rom me ar ket’deba raghats’ ts’udi ram ch’ems ts’khovrebashi . me gatekhili t’k’veni kanonebi. ieso k’riste gulist’vis, gt’khov mapatie ch’emi ts’odva . me akhla mjera, qvela ch’ems guls, rom ieso k’riste mokvda ch’emt’vis, dakrdzales da kvlav aghdga. up’ali ieso , gt’khovt’ movides ch’ems guls da gadaarch’ens ch’ems suls da shets’valos ch’emi ts’khovreba dghes . + amin.

t’u t’k’ven mkholod sando ieso k’riste, rogorts’ mats’khovris, da ilots’et’ , rom lots’va da imas, rats’ t’k’vens guls , vats’khadeb , rom ep’udzneba ghvt’is sitqvas, t’k’ven akhla gadaarch’ina from Hell da t’k’ven t’k’veni gza Heaven. ket’ili ojakhs ghmert’i da gilots’avt’ aket’ebs , rats’ qvelaze mt’avaria ts’khovrebashi da rom ighebs ieso k’riste, rogorts’ up’ali da mats’khovari . damatebit’i inp’ormats’iisat’vis dagekhmarot’ izrdeba t’k’veni akhali i rtsmena k’ristes, tsasvla Gospel Light Society.com da . tsavikit’khe " ra unda gavaket’ot’ shemdeg gadikhar meshveobit’ kari " ieso k’ristem t’k’va : ioane 10: 9, " me var kari : ch’em mier t’u vinme shevides , ts’khondes , da unda tsavides da gamovides da sadzovrebis. "

ghmert’s uqvarkhart’ , ch’ven gviqvarkhart’! ghmert’ma daglots’ot’ , da didi akhali tseli!