Choose another language.

Ki sa sa vle di yo dwe sèl ak limyè, Pati 3 (Jis Jezi Evanjelis Kanpay, Jou 220 depi Jan 20, 2017 / Jou 587 depi Jan 1, 2016)

TEKNIK: Matye 5: 13-16:

13 Se sèl nou ye pou moun sou latè. Men, si sèl la pèdi gou l ', ak kisa pou yo ba li gou ankò? Li pa bon pou anyen ankò, men pou yo jete l 'deyò, pou yo pa pase l' nan betiz.
 
14 Nou se limyè ki pou moun lemonn. Yon vil ki mete sou yon ti mòn pa ka kache.
 
15 Ni yo pa limen yon lanp, yo mete l 'anba yon mamit, men sou yon gwo lanp sèt branch. epi li bay limyè pou tout moun ki nan kay la.
 
16 Se pou limyè nou klere devan lèzòm pou yo ka wè bèl bagay nou yo, pou nou ka fè lwanj Papa nou ki nan syèl la.
 
----------
  
Apre preche levanjil la chak jou pou 367 jou tou dwat nan 2016 prezantasyon kanpay sezon an, mwen preche Levanjil la chak jou pandan premye 100 jou prezidan Prezidan Donald Trump la. Si ou panse yon nouvo prezidan yo te nan biwo se bagay la sèlman ki nesesè pou konsève pou Amerik ak 'fè Amerik gwo ankò', ou se tèribleman twonpe tèt nou. Legliz la dwe swiv ak "kenbe bagay prensipal la bagay prensipal la: e ke se rive kwayan ak Levanjil la nan Seyè Jezi Kris la ak lapriyè pou delivre yo, pou pwoblèm lan nan Amerik se pa sèlman prezidan dezobeyisan, politisyen, ak moun, men pastè yo dezobeyi, predikatè yo ak pawasyen yo ki te refize obeyi Gran Komisyon Seyè a ki se, 'Ale nan tout mond lan, epi preche levanjil la bay tout kreyati', e ki te refize obeyi kòmandman repete Bondye yo pou yo 'priye san yo pa sispann 'pou enkonveti, kwayan, ak lidè politik. " Se konsa, nou ankouraje w pou lapriyè pou nouvo prezidan an, men se pa jwenn kenbe nan bagay sa yo politik tankou mond lan fè. Pa gen anyen anpil ki pral chanje jiskaske moun jwenn sove epi jwenn kè yo dwat ak Seyè a. Epi se sa ki kanpay sa a se tout sou.
  
Kanpay sa a enspire pa twa vèsè sa yo: 1 Korentyen 2: 2 ki di, "Paske mwen te detèmine pa konnen anyen nan mitan nou, eksepte Jezikri, epi li kloure sou kwa." Travay 5:42 ki di, "Chak jou nan tanp lan ak nan tout kay yo, yo pa sispann anseye ak preche Jezikri." Ak 2 Timote 2: 4 ki di, "Pa gen moun ki defòme tèt li nan zafè lavi sa a, pou l 'ka fè plezi moun ki te chwazi l' yo se yon sòlda."

Seri sa a se pa pou kretyen nesesèman. Sepandan, mwen espere ou se youn nan moun sa yo ki toujou renmen tande "Old, istwa a fin vye granmoun nan Jezi ak lanmou li" - Kòm yon lòt kantik di, "Pou moun ki konnen li pi byen te wè grangou ak swaf dlo tande li tankou rès la." Seri sa a se premyèman pou kwayan yo, pou yo ka tande epi konprann Levanjil la epi yo dwe sove anba peche ak pinisyon peche ki se lanfè. Sa a se nimewo mesaj 220 depi Jan 20, 2017, jou 587 depi Jan 1, 2016.

G.V. Wigram di konsa, "Byento nou pral kanpe la ansanm ak Kris la. Bondye pa vle di nou pou nou kontan san li, men Bondye ta premye nou pou nou temwen pou li desann isit la, pou kenbe plis limyè jan nou kapab."
 
Jezi te deklare ke nou se limyè nan mond lan. Men, ki jan anpil nan nou yo aktyèlman klere byen bèl? Konbyen nan nou te kache limyè nou an? Si nou se limyè, li se Inposibl pa klere. Jezi di yo konsa: -Yo pa limen yon lanp pou yo mete l 'anba yon mamit. Men, sou gwo lanp sèt branch lan, li bay limyè tout moun ki nan kay la. Men, anpil kretyen jodi a pa klere.
 
Ki kèk fason nou kache limyè nou an?
 
Premyèman, nou kache limyè nou lè nou pa pataje levanjil la. Ki dènye fwa ou te pale ak yon moun sou Jezi? Ki dènye fwa ou pase yon aparèy levanjil? Dapre LifeWay Research, 75% nan tout kretyen yo pa te pataje Levanjil la ak yon lòt moun plis pase de fwa depi yo te sove. Fason ki klè nan yo te sèl ak limyè nan mond lan se di moun sou limyè a nan mond lan.
 
Dezyèmman, nou kache limyè nou lè nou viv nan peche. K ap viv nan peche dwate fervor nou an pou Levanjil la ak dims limyè nou an. Nou pa ka pwoklame ke Jezi sove moun ki soti nan esklav peche lè nou tèt nou ap aji tankou si nou pa te libere. Sou tèt de sa, nou pa ka montre mond lan yon pi bon fason lè nou ap viv selon fason nan mond lan tèt nou.
 
Twazyèmman, nou kache limyè nou an pa pa bon manm nan sosyete a ke nou ap mete nan. Lè li te nan pwosesis la nan kòmanse Liberty Inivèsite, Jerry Falwell yon fwa te di, "Si li nan kretyen, li ta dwe pi bon." Deklarasyon sa a ka aplike nan tout aspè nan lavi nou kòm kretyen. Limyè yo nan mond lan ta dwe pi bon vwazen, pi bon zanmi, anplwaye pi bon, pi bon patwon, pi bon mari oswa madanm, pi bon elèv yo, pi bon pwofesè yo. Sa a pa nesesèman vle di ke nou pral gen plis kalifye, plis edike, oswa plis konesans pase lòt moun. Ki sa sa vle di se ke, nan chak entèraksyon, nou pral montre Kris la tankou renmen, enkyetid, ak konpasyon pou tout moun.

Ou menm ak mwen se limyè nan mond sa a. Anbrase wòl Jezi te ban nou pou nou pote limyè nan fènwa a. Klere! Pa kache limyè ou. Mete l sou yon gwo lanp sèt branch epi kenbe li aloft pou lòt moun ka wè epi sove pa li.
 
Kòm Filip P. Bliss te ekri, nou se "limyè ki pi ba yo" ki dwe boule yo nan lòd pou sove moun k'ap fè peche soti nan destriksyon sèten:
 
Brightly travle mizèrikòd Papa nou,
Soti nan fa li tout tan,
Men, pou nou li bay kenbe la
Nan limyè yo sou rivaj la.
 
Gen nwit la nan peche rete,
Fè lwanj fache yo fache;
Je je yo ap gade, anvi wè,
Pou limyè yo sou rivaj la.
 
Koupe lanp ou fèb, frè m nan;
Gen kèk maren pòv, tanpèt-anlè,
Eseye kounye a fè pò a,
Nan fènwa a ka pèdi.
 
Se pou limyè ki pi ba yo ap boule!
Voye yon bri atravè vag la!
Gen kèk pòv febli, difikilte seaman
Ou ka sove, ou ka sove.
 
Koulye a, pou moun nan nou ki pa sove, sonje ke Jezi se limyè a nan mond lan. Li te vin klere nan fènwa ou yo ak pou konsève pou nanm ou. Pèmèt mwen montre ou kijan ou ka resevwa l 'tankou Sovè ou.

Premye, aksepte lefèt ke ou se yon pechè, e ke ou te kase lalwa Bondye a. Bib la di nan Women 3:23: "Paske, tout moun peche e yo pa vini ak glwa Bondye."

Dezyèmman, aksepte lefèt ke gen yon penalite pou peche. Bib la di nan Women 6:23: "Pou salè peche se lanmò ..."

Twazyèmman, aksepte lefèt ke ou se sou wout la nan lanfè. Jezi Kris te di nan Matye 10:28: "Pa pè moun ki touye kò a, men yo pa kapab touye nanm nan, men pito gen krentif pou moun ki kapab detwi tou de nanm ak kò nan lanfè." Epitou, Bib la deklare nan Revelasyon 21: 8: "Men, moun ki pè ak enkwayan, ak abominab, ak ansasen, moun k ap fè maji, maji, idolat, ak tout moun ap bay patisipasyon yo nan letan ki boule nan dife. soufrans: ki se dezyèm lanmò a. "

Koulye a, se sa ki move nouvèl, men isit la nan bon nouvèl la. Jezi Kris te di nan Jan 3:16: "Paske Bondye sitèlman renmen mond lan, li bay sèl Pitit li a, pou tout moun ki kwè nan li pa dwe peri, men gen lavi etènèl." Jis kwè nan kè ou ke Jezi Kris te mouri pou peche ou, yo te antere l ', li leve soti vivan nan lanmò nan pouvwa Bondye pou ou pou w ka viv etènèlman avè l'. Priye epi mande l 'antre nan kè ou jodi a, epi li pral.

Ròm 10: 9 & 13 di, "Si ou konfese nan bouch ou Senyè Jezi, epi ou kwè nan kè ou ke Bondye te fè l 'leve soti vivan nan lanmò, ou va sove ... Pou nenpòt moun ki rele non an nan Seyè a va sove. "

Si ou kwè ke Jezikri te mouri sou kwa a pou peche ou, yo te antere l ', li leve soti vivan nan lanmò a, epi ou vle mete konfyans li pou delivre ou jodi a, tanpri lapriyè avè m' lapriyè senp: Bondye Papa Bondye, mwen reyalize ke mwen Mwen se yon pechè e mwen fè kèk move bagay nan lavi mwen. Mwen regrèt pou peche m 'yo, ak jodi a mwen chwazi yo vire soti nan peche m' yo. Pou Jezikri, poutèt, Tanpri, padonnen m 'nan peche m' yo. Mwen kwè ak tout nan kè m ke Jezi Kris te mouri pou mwen, yo te antere l, epi leve ankò. Mwen kwè Jezikri tankou Sovè mwen epi mwen chwazi pou suiv li kòm Seyè soti nan jou sa a pi devan. Seyè Jezi, Tanpri vini nan kè m 'ak sove nanm mwen ak chanje lavi mwen jodi a. Amèn.

Si ou kwè nan kè ou ke Jezi Kris te mouri sou kwa a, antere l ', li leve soti vivan, pèmèt mwen di, Felisitasyon sou fè bagay ki pi enpòtan nan lavi epi ki aksepte Jezikri kòm Seyè ou ak Sovè! Pou plis enfòmasyon pou ede ou grandi nan lafwa newfound ou nan Kris la, ale nan Levanjil Light Society.com epi li "Ki sa ki fè apre ou fin antre nan pòt la". Jezi Kris te di nan Jan 10: 9, "Mwen se pòt la: pa m 'si yon moun antre, li pral sove, epi li pral antre nan, soti, epi jwenn patiraj."

Si ou aksepte Jezikri kòm Sovè ou jodi a, tanpri imèl m 'nan dw3@gospellightsociety.com epi fè nou konnen. Gen kèk materyèl gratis ke nou vle voye ou. Si ou gen yon demann lapriyè, tanpri e-mail ke nou tou, epi nou pral lapriyè pou ou jiskaske ou di nou sispann.

Bondye renmen ou. Nou renmen ou. Se pou Bondye beni ou tou.